CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

CPD bijpraatsessie Geborgde Vleeskalverdierenarts

Het CPD organiseert op 29 november 2022 een online bijpraatsessie voor 'Geborgde Vleeskalverdierenartsen. Het betreft de verplaatste sessie van 17 juli 2022. De bijpraatsessie in het kader van Intercollegiaal Overleg Dierenartsen is verplaatst vanwege nog vast te stellen aanpassingen in het reglement die in de bijpraatsessie worden meegenomen.  De doelstelling van de IOD-sessie is een update te geven over de aanpassingen per 1 januari 2023. De bijpraatsessie is primair bedoeld voor praktiserende dierenartsen leden van het CPD. Dierenartsen niet CPD-leden zijn welkom waarbij voor deelname € 50,- in rekening wordt gebracht. Nog geen CPD-lid? Inschrijven voor het lidmaatschap is mogelijk via de website: inschrijven CPD-lidmaatschap.  Aanmelden voor de bijpraatsessie: stuur een e-mail met vermelding van uw naam, praktijk en CIBG-nummer naar info@cpd-online.nl. Aan de nascholing zijn 1,5 CPD-credits (2247) toegekend: klik hier