CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

CPD-zomerbijeenkomsten KoeMonitor en OCR

Hittestress van KoeData - KoeAlert - KoeKompas? Laat u dan bijpraten op de CPD-zomerbijeenkomst. Het ZuivelNL project “Integraal Instrument Diergezondheid en Welzijn” is overgegaan in het project “KoeMonitor”. Het overleg over KoeMonitor loopt door gedurende de zomermaanden. Tevens wordt een update gegeven van het overleg met de overheid over het invoeren van de Official Control Regulation (OCR). Zaken die invloed hebben op de positie en rol van de rundveepracticus op het melkveebedrijf.

   

WANNEER

Donderdag 1 augustus 2019 15.00-19.00 uur

WAAR

Melkveebedrijf Erve Hiddink, Bouwhuisweg 1, 7245 VK Laren, Gelderland 

5 minuten van A 1 afslag 26 Lochem 

WANNEER

Nader vast te stellen datum in september - oktober van 15.00-19.00 uur

WAAR

Melkveebedrijf Fam. Van Rooijen, Vrijkebomenweg 9, 6035 SCOspel, Limburg 

3 minuten van A 2 afslag 39 Nederweert N275

 

PROGRAMMA

  • Fieke van Genugten CPD-Bestuur en CPD-afgevaardigde in de Stuurgroep van het ZuivelNL project KoeMonitor gaat in op de stand van zaken.   
  • Hugo de Groot CPD-afgevaardigde in de Werkgroep doorontwikkeling van het project KoeMonitor gaat in op de OCR.   
  • Annemarie Olsman-Vrielink CPD-afgevaardigde in het College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts gaat in op de uitwerking in de Stichting Geborgde Dierenarts. 

Om voorafgaand het geluid uit de praktijk in kaart te brengen is een iDiaLoog uitgezet onder CPD-leden Geborgde Rundveedierenartsen. De respons op de iDiaLoog wordt tijdens de bijeenkomst gepresenteerd en zal worden gebruikt als  input voor het gesprek.  De bijeenkomst wordt afgesloten met een rondleiding en een hapje en een drankje.  

 
INSCHRIJVEN 
Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Maximaal aantal deelnemers per bijeenkomst is 20. Bij inschrijving wordt voorrang verleend aan CPD-leden. Prijs voor CPD-leden inclusief deelnamebewijs: € 25,- Overige deelnemers € 50,- Na inschrijving ontvangt u een digitale factuur op het door u opgegeven e-mailadres. Op de bijeenkomst zijn de CPD-voorwaarden van toepassing: klik hier

Aan de bijeenkomst zijn 2,5 CPD-credits (1929) toegekend: klik hier. Wij kijken uit naar uw deelname. 
 
KLIK HIER VOOR INSCHRIJVEN