CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

Zorg voor het jonge dier

De Raad voor Dierenaangelegenheden organiseert op 25 januari 2021 van 14.00 – 16.00 uur naar aanleiding van de zienswijze ‘Zorg voor het jonge dier – Naar meer aandacht voor het individuele dier en minder sterfte’ een webinar. Deelname aan de webinar is mogelijk door uiterlijk 18 januari een e-mail te sturen aan info@rda.nl. U ontvangt dan uiterlijk 22 januari meer informatie over het precieze programma en de link naar de meeting. Voor nadere informatie: klik hier. Aan de bijeenkomst zijn 2 CPD-credits (2105) toegekend: klik hier. Dierenartsen die in aanmerking willen komen voor een bewijs van deelname kunnen daarvoor een e-mail sturen naar info@cpd-online.nl