CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

Corona booster campagne hulp dierenartsen mogelijk

Uit contact met de GGD komt naar voren dat dierenartsen kunnen helpen bij Corona boosterprik campage. De GGD heeft in de regio’s GGD Gelderland-Midden en GGD Twente hulp nodig.

Dierenartsen die mee willen helpen met de boostercampagne kunnen zich melden bij:

 

Niet bevoegd, wel bekwaam
Wettelijk gezien is het vaccineren van mensen een voorbehouden medische handeling, wat betekent dat die alleen uitgevoerd mag worden door een in de Wet BIG aangewezen persoon. Dierenartsen zijn niet BIG-geregistreerd en vallen daarmee niet onder die aangewezen personen (en zijn dus niet bevoegd om mensen te vaccineren). Een niet bevoegd persoon kan echter wel in opdracht van een bevoegd persoon vaccineren, zolang de bevoegde persoon ervan uit kan gaan dat de niet bevoegde persoon wel bekwaam is. Hierdoor kunnen dierenartsen toch ingezet worden om mensen te vaccineren.