CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

Landelijke ophokplicht pluimvee 2018

Voor de winterperiode 2018 is op vrijdag 8 december 2017 een landelijke ophokplicht voor pluimvee ingesteld naar aanleiding van een uitbraak van een hoogpathogene H5N6 variant van de vogelgriep. In opdracht van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit draagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zorg voor de informatievoorziening voor bedrijven en particulieren. De ophokplicht is op 13 april 2018 ingetrokken: klik hier. De specifieke hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen betreden blijven wel gelden: klik hier. Alertheid voor uitbraken blijft geboden. Pluimvee- en hobbyhouders kunnen voor actuele informatie terecht op: RVO.nl of bellen met: 088 042 42 42. De actuele informatie over preventie, vastgestelde besmettingen en de bestrijding is te vinden op de website van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit: NVWA.nl. Voor nadere informatie en maatregelen vanuit het Ministerie van LNV: klik hier of twitter: klik hier