CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

SDa antibioticum gebruik dierhouderij neemt verder af

Antibioticumgebruik dierhouderij neemt verder af zo meldt de Diergeneesmiddelenautoriteit SDa. 

Voor het persbericht met nadere toelichting: klik hier. Rechtstreeks naar de begeleidende SDa-brief en het SDa-rapport. Het CPD staat in nauw contact om zorg te dragen voor een toekomst gericht beleid dat werkbaar is en draagvlak heeft. Vanaf de start van het CPD is het voorstander om het nationale beleid in de internationale context te plaatsen. De inspanningen richten zich daarbij op de agenda 2021 - 2024 de periode waarin de Verordening diergeneesmiddelen 2019/9 in de Nederlandse wetgeving wordt geimplementeerd.