CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

Vogelgriep 2020 - 2021

Vogelgriep (Aviaire Influenza) komt voor bij wilde vogels en vormt een risico voor de besmetting van hobbymatig en commercieel gehouden vogels en pluimvee. Dit jaar zijn besmettingen vastgesteld het hoog pathogene vogelgriep (HPAI). Vogelgriep is een aangifteplichtige en bestrijdingsplichtige ziekte. 

  • Landelijke maatregelen vogelgriep: klik hier
  • Voor maatregelen over de ophokplicht en een overzicht besmette bedrijvenklik hier.  
  • Voor de meldwijzer wilde watervogels; hobbykippen en hobbyvogels: klik hier.  
  • Voor meldplicht gehouden dierenklik hier

 

Op 3 december heeft het Ministerie van LNV aanvullende regels gesteld voor leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens: klik hier.

 

Wacht bij een verdenking niet af. Neem contact op met uw dierenarts. Snelheid is geboden om de kans op verspreiding te verkleinen.

 

Het Landelijk meldpunt voor dierziekten: (045) 546 31 88.