CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

Arbeidsmarktonderzoek dierenartsen

Het ministerie van LNV ontvangt in de afgelopen jaren steeds vaker signalen van een groeiend tekort aan dierenartsen. De signalen geven aanleiding tot onderzoek naar de arbeidsmarkt van dierenartsen, de ontwikkeling van de vraag en het aanbod van diergeneeskundige zorg en naar wat ten grondslag ligt aan (eventuele) tekorten.

 

Het ministerie van LNV en de Faculteit Diergeneeskunde hebben aan SEO en Geelen Consultancy gevraagd om het arbeidsmarktonderzoek uit te voeren: klik hier. Hiervoor wordt een online vragenlijst uit onder dierenartsen uitgezet. Invullen van de vragenlijst kan tot en met dinsdag 5 april

 

Doelgroep
Het onderzoek richt zich op iedereen met een achtergrond in diergeneeskunde. Dit zijn mensen werkzaam in:

  • een dierenartsenpraktijk;
  • onderzoek en/of onderwijs;
  • publieke sector (bijv. NVWA, Rijksoverheid of belangenorganisaties);
  • private sector (bijv. adviesbureaus of farmaceutische bedrijven) en 
  • werkzoekende en dierenartsen die het vak niet actief uitvoeren. 

 

Anonieme verwerking, onderzoeksresultaten openbaar
Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 10 minuten. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. De resultaten van het arbeidsmarktonderzoek worden openbaar gemaakt. Indien u het wenst, sturen wij u t.z.t een link naar het rapport toe.  SEO / Geelen Consultancy houden zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klik hier voor het online arbeidsmarktonderzoek

 

Vragen?
Mocht u inhoudelijke vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u mailen naar Marilou Vlaanderen (m.vlaanderen@seo.nl). Voor andere vragen kunt u mailen naar Ellen Vaessen (ellen@geelen-consultancy.nl).

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Marilou Vlaanderen (SEO)
Jan Geelen (Geelen Consultancy)