CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

Beste dierenarts, 

Ben je afgestudeerd tussen 2009 en 2019? Dan nodigen we je uit om deel te nemen aan ons onderzoek naar loopbaankeuzes van dierenartsen in de eerste tien jaar na afstuderen en de (eventuele) redenen om te stoppen met werken in de praktijk. Dit onderzoek wordt verricht door Danse Sonneveld (dierenarts) en Yvonne Goverts (organisatie- en communicatiedeskundige), beide masterstudenten aan de TIAS business school, ten behoeve van hun masterthesis. De opdrachtgever is Nicole Mastenbroek, verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. De aanleiding tot dit onderzoek is het gepercipieerde gebrek aan praktiserende dierenartsen op de arbeidsmarkt. Het doel ervan is enerzijds om inzicht te krijgen in loopbaankeuzes van jonge dierenartsen en anderzijds het verkrijgen van inzicht in de redenen om niet in de praktijk te willen of kunnen werken of deze binnen 10 jaar na afstuderen weer te verlaten. Het onderzoek draagt bij aan een actueel en feitelijk onderbouwd beeld over de beleving dat loopbaankeuzes van jonge dierenartsen bijdragen aan een tekort aan praktiserend dierenartsen in Nederland en de redenen waarom dit wel of niet zo is. 

Het invullen van deze enquête neemt 2 tot 12 minuten in beslag. Onder de respondenten worden drie cadeaubonnen verloot. LET OP: niet elke smartphone is geschikt om deze enquête in te vullen. Wij raden je aan om de enquête op een PC, laptop of tablet in te vullen. Mocht je het toch met je smartphone willen proberen, houd dan de liggende stand aan.

 

Klik op de link om het onderzoek te starten: https://nl.surveymonkey.com/r/CF9LWPK


Als je vragen hebt, neem dan contact op met Danse Sonneveld: danse.sonneveld@gmail.com.

 

Hartelijk bedankt voor je bijdrage!

 

Yvonne Goverts en Danse Sonneveld