CPD dé vereniging voor practici
Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die d…

Word ook lid van het CPD

De inbreng van u als practicus is van groot belang. U weet het beste wat u nodig heeft om uw vak goed uit te kunnen oefenen, en wat wél en niet werkt in uw praktijk. Word ook lid!

  • Stem voor practici
  • Waken over belangen
  • Maak uw eigen lobby mogelijk  
  • Werk mee aan een gezond vak
Lid worden CPDGa naar Mijn CPD

Continuing Professional Development 

Praktiserende dierenartsen blijven up-to-date door te investeren in permanente professionele ontwikkeling of wel "Continuing Professional Development" (CPD). De nationale overheid stelt als competente autoriteit in de Wet Dieren geen specifieke eisen aan het bijhouden van kennis noch aan borgingssytematiek en registratie.

Voor het Collectief Praktiserende Dierenartsen vormt de internationale Gids voor Goede Veterinaire Praktijk de “European Veterinary Code of Conduct” het afwegingskader. De gids is opgesteld naar aanleiding van de EU regulering van het beroep dierenarts (Richtlijn 2006/123/EC en Richtlijn 2005/36/EC). De FVE heeft haar visie op Continuing Professional Development nader toegelicht: klik hier. De Europese maatstaf voor het volgen van educatieve bijeenkomsten is "100 scientific attendance hours over 5 years and 100 hours by other forms of CPD, in other words an average of 40 hours yearly", waarbij 1 studiebelastingsuur overeenkomt met 1 CPD-credit: klik hier

Voor bijeenkomsten die het CPD organiseert worden de uitgangspunten van het "Transparantieregister Zorg" gehanteerd. 

Nascholing en registratie dierenarts eigen verantwoordelijkheid

Het bijhouden van nascholing en de registratie daarvan is een eigen verantwoordelijkheid van de dierenarts. Het is in principe ook een eigen verantwoordelijkheid om naar klanten het up-to-date houden van het vak over te brengen. Dat kan op vele manieren. De eigen communicatie van de praktijk speelt daarin een cruciale rol. CPD leden hebben de mogelijkheid een eigen dossier bij te houden en dat te gebruiken als basis voor het kwaliteitsregister de "up-to-date dierenarts". Meer over het register: klik hier

Betere gezondheidszorg

CPD bestaat uit alle activiteiten die helpen bij het in stand houden, ontwikkelen of vergroten van relevante kennis, technische vaardigheden, het oplossen van problemen of professionele prestaties. Doel is het bieden van betere gezondheidszorg. Het omvat alle activiteiten van cursussen, hoor- en werkcolleges, lezingen, workshops, congressen, conferenties, symposia, ontwikkelen en geven van onderwijs, e-learning, intercollegiale overleg, intervisie, project- en klankbordgroepen, participeren in kennisnetwerken tot het zelf bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied. Op het gebied van de wijze van borging, vastleggen en aantoonbaar maken van (in-)formele CPD zijn er vele mogelijkheden. Het Collectief Praktiserende Dierenartsen waardeert nascholing op basis van het position paper CPD dat door de FVE is aangereikt: klik hier. Meer weten over CPD-credits: klik hier. Voor nascholingsactiviteiten die met CPD-credits zijn gewaardeerd: klik hier.

World Veterinary Association Continuing Education Portal

Heeft u al kennis gemaakt met de grootste online bron voor nascholing? De WVA CE portal geeft toegang tot meer dan 900 E-learning cursussen. De portal bevat:

  • meer dan 550 FREE Veterinary CE cursussen,
  • meer dan 400 Veterinary CE cursussen van top aanbieders zoals Purdue University College of Veterinary Medicine, University of California Davis School of Veterinary Medicine, Universidad Nacional de la Plata Facultad de Ciencias Veterinarias, Royal Veterinary College and North Carolina State University College of Veterinary Medicine.

Registratie is gratis en in enkele seconden afgerond: klik hier.  

ViralVet case-sharing voor dierenartsen

ViralVet is een gratis "case sharing"-app voor dierenartsen die is ontwikkeld door XPrep Learning Solutions. Dierenartsen kunnen tips en ideeën vragen of eigen advies of feedback toevoegen aan de casus van een ander. Een team van moderators, waaronder ervaren dierenartsen, reviewt regelmatig nieuwe casussen en posts. Gebruikers van wie is geverifieerd dat zij inderdaad dierenarts zijn, krijgen een vinkje bij hun naam. Het is verstandig om de adviezen kritisch te bekijken. Meer informatie en downloaden van de app: klik hier