CPD dé vereniging voor practici
Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die d…

Word ook lid van het CPD

De inbreng van u als practicus is van groot belang. U weet het beste wat u nodig heeft om uw vak goed uit te kunnen oefenen, en wat wél en niet werkt in uw praktijk. Word ook lid!

  • Stem voor practici
  • Waken over belangen
  • Maak uw eigen lobby mogelijk  
  • Werk mee aan een gezond vak
Lid worden CPDGa naar Mijn CPD

Het register "up-to-date dierenarts"

Dierenartsen blijven up-to-date door permanente professionele ontwikkeling ofwel "Continuing Professional Development" (CPD). Het Collectief Praktiserende Dierenartsen volgt daarin de lijn van de Federation of Veterinarians of Europe: klik hier. Het bijhouden van die ontwikkeling is vormvrij en een eigen verantwoordelijkheid. De Europese maatstaf voor het volgen van educatieve bijeenkomsten is 100 studie-uren per 5 jaar: klik hier. CPD-leden hebben de mogelijkheid in een eigen dossier de ontwikkeling bij te houden: klik hier. Het dossier stelt de practicus in staat de ontwikkeling eens in de vijf jaar te evalueren. Om te voldoen aan de vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de registers niet openbaar. Dierenartsen in het register "up-to-date" dierenarts hebben wel zelf de keus om via zoeken hun naam aan derden kenbaar te maken. Voor eigen communicatie bijvoorbeeld de praktijkwebsite is een bewijs van deelname aan het register beschikbaar: klik hier. Zoeken in het register klik hier