CPD dé vereniging voor practici
Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die d…

Word ook lid van het CPD

De inbreng van u als practicus is van groot belang. U weet het beste wat u nodig heeft om uw vak goed uit te kunnen oefenen, en wat wél en niet werkt in uw praktijk. Word ook lid!

  • Stem voor practici
  • Waken over belangen
  • Maak uw eigen lobby mogelijk  
  • Werk mee aan een gezond vak
Lid worden CPDGa naar Mijn CPD

CPD BESTUUR EN NETWERK

 

CPD bestuur 

   
Karien Koenders       voorzitter
  Fieke van Genugten vice-voorzitter, aandachtsveld gezondheidszorg herkauwers 
  Leonie de Louw        secretaris, aandachtsveld gezondheidszorg varkens 
  Rick van Proosdij      penningmeester, aandachtsveld gezondheidszorg paard
  Yolanda Kersten Klomp aandachtsveld gezondheidszorg gezelschapsdieren
  Kees de Kruif  aandachtsveld gezondheidszorg vleeskalveren
  Richard Rietema   aandachtsveld gezondheidszorg pluimvee
     

Alg. Secretaris 

   
  Hugo de Groot   info@cpd-onlne.nl of 06-13727472
     

Afgevaardigden 

   
  Karien Koenders  Faculteit Diergeneeskunde Maatschappelijke Advies Raad 
  Hugo de Groot Ministerie van LNV begeleidingscommissie Vetmap
  Annemarie Olsman-Vrielink  CvB Geborgde Rundveedierenarts 
  Rene Sol CvB Geborgde Varkensdierenarts 
  Hans Neleman                     CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts 
  Albert Vink  CvB Geborgde Pluimveedierenarts 
  Karien Koenders  TF ABRES werkgroep varken
  Hans Mensinga  SBK werkgroep houderij
  Walter van Look  SDa klankbordgroep gezelschapsdieren
  Walter van Look  Project "Antibiotic Stewardship and Pets"
  Rick van Proosdij

Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming 

Ministerie Infrastructuur en Milieu, Sociale zaken en Werkgelegenheid en VWS en ANVS

  Hugo de Groot  Contacten en overleg overheid ministeries, NVWA en Faculteit Diergeneeskunde