CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

Actuele zaken

De actuele zaken zijn onder gebracht in de rubrieken: 

  • Nieuws 
  • Agenda met het overzicht van bijeenkomsten die met CPD-credits zijn gewaardeerd.
  • Onderzoek met het overzicht van verzoeken om onderzoeken gericht op de dierenartsenpraktijk onder de aandacht te brengen