CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

CPD-credits: nascholingspunten voor dierenartsen

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen waardeert permanente professionele ontwikkeling met CPD-credits. Hoe werkt dat met nascholingspunten voor dierenartsen? klik hier. CPD-credits zijn erkend door de Stichting Geborgde Dierenarts en de Stichting Paard.

 

Wilt u CPD-credits aanvragenklik hier. U kunt de informatie over het programma waarvoor CPD-credits wil aanvragen toesturen aan info@cpd-online.nl. Het CPD is u graag van dienst bij de afhandeling van de aanvraag. 

 

Op 18 november 2018 is de CPD-website in verband met de AVG in een nieuwe omgeving geplaatst. Links naar toegekende CPD-credits vóór 18 november 2018 (nummer 1831) kunnen daardoor mogelijk niet werken. Onze excuses daarvoor. Uiteraard is de informatie altijd over voor die datum verstrekte toekenningen opvraagbaar bij het secretariaat. Stuur in dat geval uw verzoek naar info@cpd-online.nl  

 

Op de toekenning van CPD credits zijn voorwaarden van toepassing: klik hier

 

TOEGEKENDE CPD-CREDITS 

Aanvraag  Credits Continuing Professional Development: organisatie & onderwerp 
2129 6 Veterinaire radiologie: klinische fysica en stralingsveiligheid
2128 2,5 Hygieia minisymposium 'Technologische ontwikkelingen in de diergeneeskunde' 
2127 1,5 CPD bijpraatsessie 'Officiële controle en BGP-tool: Wat kun je ermee ? ' 
2126 1 Boehringer Ingelheim Vetclass webinar 'A One Health approach of cat ownership'
2125 9 Lintjeshof ICO themakalender "Porcine Respiratory Disease Complex' 
2124 1,5 Boerhinger Ingelheim Vetclass workshop 'Parasieten risicoanalyse kat en hond in de praktijk​​​​​​'
2123 11,5 Lintjeshof ICO 'workshop pathologie varkens'
2122 4,5 Hart voor de Praktijk 2021
2121 10 Nextmune Academy week 2021​​​​ 
2120 2,5 Ceva Santé Animale BV i.s.m. Trouw Nutrition Big Babyborrel: Van kraamstal-management naar soepel spenen
2119 4 Elanco Digital Poultry Academy four sesions September 2021
2118 4 HIPRA-university 'series of cases on swine reproduction'
2117 1 Nextmune webinar 'medicamenteuze behandeling otitis externa' 
2116 2 Nextmune webinar 'Atopische dermatitis bij paarden'
2115 6 European Symposium of Porcine Health Management 2020+1
2114 2 Studievereniging Hygieia: 'preventieve gezondheidszorg voor het terugdringen van antibioticumgebruik' 
2113 2 CPD intercollegiaal overleg: 'praktische consequenties zuivelregelingen BGP, officiële controles en KoeMonitor: de praktijk’
2112 8 Oculus 'Leiderschap in diergezondheid, volksgezondheid, en praktijkvoering voor de vleeskalverdierenarts'
2111 1,5  European Medicine Agency & Federation of Veterinarians of Europe 'webinar on reporting suspected side effects following administration of veterinary medicines '
2110 2 Boehringer Ingelheim Vetclass webinar 'Opfrisronde astma bij paarden' 
2109 1,5 CPD intercollegiaal overleg: 'bijpraatsessie veterinair antibioticumbeleid in transitie' 
2108  1,5  Stichting Geborgde Dierenarts webinar 'BGP-tool voor Geborgde Rundveedierenartsen'
2107  35  Boerhinger Ingelheim Swine Academy (BISA) Gold: 'PRRS in 7 modules' 
2106  1 Netherlands Centre One Health 'What about avian influenza?' 
2105  2 Raad voor Dierenaangelegenheden webinar 'Zorg voor het jonge dier- Naar meer aandacht voor het individule dier en minder sterfte'
2104  1,5 Studievereniging Hygieia 'De herziene cascaderegeling' 
2103  1 Boehringer Ingelheim Vetclass webinar 'One Health & Pets Parasites'
2102 2 Virbac 'Klinische Avonden Gezelschapsdieren 2021'
2101 1,5 Boehringer Ingelheim Vetclass webinar 'Newcastle Disease: Epidemiology, Pathogenicity and Control Strategies'
2028 1,5 Boehringer Ingelheim Vetclass webinar 'Mareks's disease epidemiology pathogenicity & updates on control strategies'
2027 3 Virbac 'Klinische Avonden Paard 2021'
2026 3 Survival 'intervisie gezondheidszorg varkens' 
2025 1,5 Boehringer Ingelheim Vetclass webinar 'Aviaire Meta PneumoVirus epidemiology & vaccination' 
2024 Vetsplace i.s.m. DierenEchoService 'echografie theorie en praktijk' 
2023 1,5 Boehringer Ingelheim Vetclass webinar 'Infectious Bursal Disease epidemiology & control'
2022 1 Netherlands Centre One Health webinar Silent pandemic- Antimicrobial Resistance (AMR) 
2021 1,5 Boehringer Ingelheim Vetclass webinar 'Infectious Bronchitis immunology & vaccination'
2020 1 Boehringer Ingelheim Vetclass webinar 'Infectious Bronchitis epidemiology & control'
2019 2,5 CPD intercollegiaal overleg: 'bijpraat sessie gezondheidszorg herkauwers'  
2018 3 Agrivak i.s.m. Producenten Organisatie Varkenshouderij "Welzijnscheck - Trek jij als adviseur aan de langste staart?" 
2017 15 Faculteit Diergeneeskunde "Verspreiding van het Antimicrobial Stewardship and Pets-project" (VASAP)
2016 22 Platform Natuurlijke Veehouderij "Natuurlijke duurzame middelen in de veehouderij voor dierenartsen"
2015 10,5 Faculteit Diergeneeskunde Project Kritische Succes Factoren-3 vleeskalveren
2014 1 Vexoderm PhytoTreat webinar "Advanced moist woud healing" 
2013 0,5 Boehringer Ingelheim Vetclass webinar 'OH NEE parasieten, OH JA jij kunt helpen'
2012 1,5 Boehringer Ingelheim Vetclass e-learning "Equine Asthma en Equine Asthma Q&A" 
2011 5 EduVet "Diergeneeskunde met Complementaire Diergezondheidszorg"  
2010 1,5 Faculteit Diergeneeskunde Vet-Enhance programma praktiserende varkensdierenartsen Streptococcus suis
2009  2

Atruvet Derma Talks "Canine allergy - new steps in therapy" 

2008 2 Atruvet Derma Talks "Investigation and therapy of allergy in the horse"
2007 0,5 Boehringer Ingelheim Vetclass e-learning "Toxocara - Hoe veilig is de zanbak eigenlijk?"
2006 2 Topigs Norsvin: "Het benutten ban genetisch potentieel en quarantaine & adaptatie"
2005 7 Agrivak "Masterclass Legpluimvee Klimaat & Gezondheid"
2004  4,5 Boehringer Ingelheim Animal Health "Updates in Equine Asthma"
2003 1 Mecan Veterinaire Groothandel op de Voorjaarsdagen "Cybersecurity and hacking - How to protect our data?"
2002 1 Mecan Veterinaire Groothandel op de Voorjaarsdagen "Exploratotry laprotomy. What to do when Pandora's abdominal box opens up?"
2001 6 EduVet "Symposium & Intercollegiaal Overleg Epilepsie"
1953 Artruvet "Derma Talks" 
1952 3,5 Kernfarm symposium "Meat the next generation" 
1951 3,25 Virbac "Klinische Avonden Paard 2020"
1950 2 Virbac "Klinische Avonden Gezelschapsdieren 2020" 
1949 5 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming "ANVS netwerkdag 2019" 
1948 4 Waarde in Praktijk "Ondernemen als onafhankelijk dierenarts in 2020 en daarna" 
1947 10 Agrivak "Masterclass Klauwgezondheid" 
1946 4 Platform "als een huisdier doodgaat" i.s.m. Vitaux symposium "Afscheid van een huisdier" 
1945 4 GeR Benelux "Veterinaire radiologie: bekijk het praktisch"
1944 2,5 Agrivaknet i.s.m. kennispartner MSD "interpretatie van diagnostiek" bij varkens
1943 2 Raad voor Dierenaangelegenheden regiobijeenkomsten "Staat van het Dier"
1942 Instituut Verantwoord Medicijngebruik "Streptococcus suis bij gespeende biggen" 
1941 3 Stichting Brancheorganisatie Vleeskalveren "Opvang kalveren"
1940 2,5 CPD-bijeenkomst locatie Ospel "KoeMonitor - OCR - NVWA handhaving" 
1939 5 RIVM "13de Nationale Zoönose Symposium 2019: Preventie van Zoönosen" 
1938 2,5  FD "Symposium Antimicrobial Stewardship and Pets" 
1937 5,5 MSD Animal Health "Symposium Bovilis 2019" 
1936 4.5 Dierenartsen Kring Haaglanden "Haags Dierenartsen Congres 2020" 
1935 4 Phytotreat Vexoderm seminar "Wound healing"
1934 2 Atruvet Animal Health "Derma Talks Roadshow 2019" 
1933 2,5 CPD-bijeenkomst locatie Royal Aware "KoeMonitor en OCR"
1932  2 Mecan Veterinaire Groothandel seminar "Expect the unexpected" 
1931 9 Ceva Santé Animale "Herfstsymposium varkens 2019" 
1930 6 Improve On The Move symposium "PR en marketing voorin de dierenartsenpraktijk"  
1929 2,5 CPD-zomerbijeenkomst KoeMonitor en OCR
1928 22 Platform Natuurlijke Veehouderij "Natuurlijke middelen in de dierenartsenpraktijk" 
1927 5 Viteaux "Hart voor de praktijk" 
1926 3 Boehringer Ingelheim "Herkauwersymposium"
1925 7,5  Huvepharma "Swine gut health seminar"
1924 3 VGVK i.s.m. Boehringer Ingelheim Derde Veterinary Stewardship Symposium "Van kop tot kont" 
1923 0,5 Boehringer Ingelheim Vetclass live-webinar "Ecchinococcus multicularis" 
1922 0,5 Boehringer Ingelheim Vetclass live-webinar "Angiostrongylus vasorum / Aelurostrongylus abstrusus" 
1921 0,5  Boehringer Ingelheim Vetclass live-webinar "Toxocara canis" 
1920 1,5 Boehringer Ingelheim Vetclass "Pijn bij de hond"
1919  15  11th European Symposium of Porcine Health Management 
1918 3 Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren Training erfbetreders "Signalen verminderde dierzorg" 
1917  1,5  CPD bijeenkomst "onderzoek beroepsgerichte taken en actuele ontwikkelingen veterinair recht"
1916 5 CBG Collegedag 2019 "Vertrouwen in medicijnen" 
1915 0,5 Boehringer Ingelheim Vetclass "Canine heart murmums"
1914 4 Atruvet Animal Health "Derma Talks" 
1913 1 Boehringer Ingelheim Vetclass "Social Media in de praktijk" 
1912 0,5  Boehringer Ingelheim Vetclass Swine Expert Sessions module "Hoestklachten in beeld" 
1911 1 Boehringer Ingelheim Vetclass Swine Expert Sessions: module "Immunologische beperkingen en vaccinatie"
1910  0,5  Boehringer Ingelheim Vetclass Swine Expert Sessions: module "De varkenshouderij in 2022 in NL en EU" 
1909  0,5 Boehringer Ingelheim Vetclass Swine Expert Sessions: module "PPRS 0,0 % volledige eradicatie op groot zeugenbedrijf"  
1908 45  Eduvet programma "Klaar voor de Praktijk" 
1907 20  Boehringer Ingelheim "Milk Quality Academy 2018" 
1906 2,5 CPD lustrum symposium "Magistraal Bereid" 
1905 24,5 Gruys Veterinary Extention Services "kalverworkshop 2019" 
1904 16 European Bovine Congress 2019 "Your veterinary toolbox in 2025" 
1903  1,5 Dierenkliniek de Postwagen "intervisie / intercollegiaal overleg gezondheidszorg gezelschapsdieren"
1902 4 Waarde in Praktijk "Managementbijkomsten Dierenartsenverbond Drenthe"
1901 2 Virbac "Klinische Avonden Rund 2019" 
1845 3,25 Virbac "Klinische Avonden Paard 2019" 
1844 11 EduPet "Movement & health for dogs"
1843 15  EFFORT-project symposium "Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy"
1842 6 EduPet "EHBO gezelschapsdieren" 
1841 5 RIVM 12de Nationale Zoönose Symposium 2018
1840 5 Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde i.s.m. Virbac symposium 2019 "controverse in de tandheelkunde" 
1839 2 Virbac "Klinische avonden gezelschapsdieren 2019" 
1838 4 Waarde in Praktijk workshop "Begroting" 
1837 22 Platform Natuurlijke Veehouderij "Natuurlijke middelen in de landbouwhuisdierenpraktijk" 
1836 6 Improve On The Move symposium "PR en marketing voor in de dierenartsenpraktijk" 
1835 22,5 Gruys Veterinary Extention Services "varkensworkshop 2018"
1834 8 Waarde in Praktijk LIVE game "leidinggeven en samenwerken"
1833 3,5 Ceva Santé Animale "Herfstsymposium varkens 2018" 

1832

0,5

Boehringer Ingelheim Vetclass "Zika virus en BVD-virus: wat zijn de overeenkomsten"

1831

3,5

i-4-1 Health intervisie "Coaching in i-4-1 Health"

1830 

3

KNMvD VGVK i.s.m. Boehringer Ingelheim tweede "veterinary stewardship" symposium: "Zicht op het onbekende!" 

1829

4

Waarde in Praktijk "Workshop verdienmodel gezelschapsdieren" 

1828

0,5  

Boehringer Ingelheim Vetclass "Economics of mastitis treatment decisions" 

1827

4

Waarde in Praktijk "DISC beter met klanten en collega's" 

1826

3  

Collectief Praktiserende Dierenartsen themamiddag 2018 "Gezonde dieren, Gezond verstand" 

1825

8

Waarde in Praktijk i.s.m. Salsaparilla "Live game" praktijkmanagement

1824

17,25

Gruys' Veterinary Extension Services "Kalverworkshop" 

1823

4,5

Dierenartsen Kring Haaglanden "Haags Dierenartsen Congres 2018" 

1822

12,5

Tele-immobilisatie "Workshop module basis en practici"

1821

1,5

Boehringer Ingelheim "Re-claim de droogstaand" 

1820

36

Wageningen University Symposium & workshop "Principles and dynamics governing transmission of mycobacterial infection" 

1819 

1

Boehringer Ingelheim Vetclass "Workshop overtuigen" 

1818

3

Vitaux "Een hart dat niet klopt, ruist niet" 

1817

5

Vereniging voor Veterinair Praktijk Management "Waar ligt uw belang(stelling)?" 

1816

4,5

Dopharma symposium "Bedrijfsspecifieke vaccins: Immunologie & Diagnostiek" 

1815

3,7

Hart voor de Praktijk "Symposium 2018"

1814

3,5

Dopharma "Symposium Geit" 

1813

2,5

Summit Coaching "Voorkom de burn-out" 

1812 

16 

Eduvet "International Symposium on Movement & Health for Dogs" 

1811

2,2

ZuivelNL "Voorlichtingsbijeenkomsten IBD BVD dierenartsen" 

1810

3

Zoetis "Kennissessie: een sprong voorwaarts in PRRS aanpak" 

1809

2

Boehringer Ingelheim Vetclass "Webinars Symposium: Mastitis in cows; What is the evidence to treat?

1808

4

Lintjeshof "Intervisie – Intercollegiaal Diersoort Specifiek Overleg Gezondheidszorg Varkens"

1807

2

Lintjeshof "Intervisie – Intercollegiaal Diersoort Specifiek Overleg Gezondheidszorg Varkens"

1806

3

Healthcare Academy "An Osteopatic Approach in the Treatment of Small Animals"

1805 

620

Healthcare Academy "Advanced Certification Course in Veterinary Chinese Herbal Medicine"

1804 

224

Healthcare Academy "Certification Course in Veterinary Chinese Herbal Medicine" 

1803

309,25

Healthcare Academy "IVAS approved Veterinary Acupuncture course" 

1802

3

CPD i.s.m. KJB: "inspectie en recht" 

1801

2

Virbac "Klinische Avond Gezelschapsdieren 2018"

1760

6

CPD i.s.m. Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren en Lizanne Roeleven training "Bespreekbaar maken signalen verminderde zorg"  

1759

4

Waarde in Praktijk "Workshop Begroting 2018" 

1758

3,25 

Virbac "Klinische Avond Paard 2018" 

1757

4

Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde "Tandheelkundig Symposium 2018" 

1756 

4,25

i-4-1-Health intervisie 2017 "Coaching in de intensieve veehouderij: business model of utopie"

1755

0,5

Boehringer Ingelheim Vetclass "Asymptotische hartaandoeningen bij de hond"

1754

29,5

Edupet "International Confrerence Innovative Veterinary Medicine" 

1753

16

Faculteit Diergeneeskunde opleiding "Docent Extern Onderwijs in 5 modules" 

1752

4

Waarde in Praktijk intervisie "Verdienmodel rundveedierenarts" 

1751

5

RIVM Elfde Nationaal Symposium Zoönosen 2017 met thema "Knaagdieren en Zoönose" 

1750

4

Veterinair Kennis Centrum symposium "Varkensgezondheidszorg in de toekomst" 

1749

4,5

Hart voor de praktijk "Symposium 2017"

1748

2,5

CPD i.s.m. iDiaLearn "Nascholing Bedrijfsgezondheidsplan vleeskalverbedrijven" 

1747

114

Instituut voor Permanente Vorming Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent "Vakdierenarts Varken deel 1" 

1746

1

CPD i.s.m. iDiaLearn "Aangifteplichtige Varkensziekte"

1745

1

Boehringer Ingelheim Vetclass "De kunst van onderhandelen" 

1744

2,25

Dopharma Event 2017 "De voordelen, verschillen, beperkingen en nadelen van vaccinatie bij landbouwhuisdieren" 

1743

0,5

Boehringer Ingelheim Vetclass "Pijn bij het Paard" 

1742

21

BEVA Congress ACC Liverpool 2017 

1741 

33

World Veterinary Poultry Association Congress Edinburgh 2017 

1740

284

Healthcare Academy Den Hoek "Course Veterinary Acupuncture" 

1739

Veterinair Kennis Centrum "Intervisie - Intercollegiaal Diersoort Specifiek Overleg Gezondheidszorg Varkens"

1738

3

Veterinair Kennis Centrum "Intervisie - Intercollegiaal Diersoort Specifiek Overleg Gezondheidszorg Vleeskalveren"

1737

3

Veterinair Kennis Centrum "Intervisie - Intercollegiaal Diersoort Specifiek Overleg Gezondheidszorg Melkvee"

1736 

14,5 

Healthcare Academy Den Hoek "Chinese Food Therapy for Dogs and Cats"

1735

5,25

Ceva Santé Animale Symposium "shedding the light" 

1734

16

Healthcare Academy Den Hoek "Japanse Veterinary Acupuncture" 

1733

6

Boehringer Ingelheim "Pets Vaccines Symposium Lyon 2017"

1732

4,3 

Vets with Horse Power Eastern European Tour 2017 

1731

4

Dierenartsen Kring Haaglanden "Haags Dierenartsen Congres 2017" 

1730 

3  

Zoetis pre-symposium 9th ESPHM 2017 Prague

1729

14,3 

9th European Symposium of Porcine Health Management 2017 Prague 

1728

3

Zoetis Kennissessie "Vaccineren op maat"

1727

3

Collectief Praktiserende Dierenartsen: "dierenarts zijn, is topsport" 

1726

0,5

Boehringer Ingelheim Vetclass "Humoral and Cellular Immunity to BVDV"

1725

27

Vetami "gastroduodeno- en colonoscopie" inclusief web lab

1724

7,25

Vetami "tracheobronchoscopie bij hond en kat" inclusief web lab

1723

22,5

Gruys Veterinary Extension Services "Varkensworkshop" 

1722

2

Topigs Norsvin event voor dierenartsen 

1721

19,5

UR Coaching en Zelfsturing "effectief communiceren met personeel en cliënten" 

1720

1,5

Boehringer Ingelheim Vetclass Web Congres 2017 "BVDZero"

1719

17,3

Boehringer Ingelheim Merial "Avian Flu Forum 2017"

1718

18 

EduPet meerdaagse workshop "Maak je klanten aaibaar en boost je omzet" 

1717 

6

EduPet "Automutilatie en stress bij de kat, oorzaken en oplossingen"

1716

8 x 12

DigiRedo "Grip op je Praktijk" twaalf masterclasses

1715 

0,5 

Boehringer Ingelheim Vetclass "Streptokokken en uiergezondheid" 

1714

2,5

Boehringer Ingelheim "Derde Kalverhouderij Expertpanel"

1713

1

Boehringer Ingelheim Vetclass learning "You have diagnosed PPID, now what?"

1712

0,5

Boehringer Ingelheim Vetclass elearning "PRRS Masterclass - Samen aanpakken"

1711

0,5

Boehringer Ingelheim Vetclass elearning "PRRS Masterclass - Van denken naar doen: hoe verander ik mezelf?"

1710

0,5

Boehringer Ingelheim Vetclass elearning "PRRS Masterclass - Strijdplan: één voor alleen of ik voor me eigen?"

1709

0,5

Boehringer Ingelheim Vetclass elearning "PRRS Masterclass - Wat is wat in het woud van labonderzoeken"

1708

2,25

46ste UKG-avond thema "oncologie"

1707

2,25

Merial "Het ABC van vaccineren voor dierenartsen"

1706

13,25

Gruys' Veterinary Extension Services "Kalverworkshop" 

1705

13

SNVA & Healthcare Academy "International Veterinary Acupuncture Conference of the Heart" 

1704

1

Boehringer Ingelheim Vetclass elearning "Preventive healthcare of the older cat"

1703

0,5

Boehringer Ingelheim Vetclass elearning "Biomarkers voor darmgezondheid" 

1702

7

Wageningen Academy cursus "Geld verdienen met varkensproductie"

1701

7

Waarde in Praktijk "Leiding geven in Praktijk" 

1675

0,5

Boehringer Ingelheim Vetclass elearning "PRRS Masterclass 2016"

1674

3

Virbac "Klinische Avonden Paard 2017" 

1673

4

GER Benelux "kV's en Mas-sen"  

1672

8

Nupsula Veterinary Services workshop "Equine lameness and regenerative medicine" 

1671

1,5 

Boehringer Ingelheim Vetclass elearning "Pijn bij de kat"

1670

0,5 

Boehringer Ingelheim Vetclass elearning "De praktische aanpak van BVD"

1669

0,75

Boehringer Ingelheim Vetclass elearning "Immunologie begrijpen om infecties beter te bestrijden"

1668

26

EduPet Education "Fokkerij kat" 

1667

26

EduPet Education "Fokkerij hond" 

1666

2

Virbac "Klinische Avonden Gezelschapsdieren 2017" 

1665

2,25

Dopharma Holding "Pluimveediergeneeskunde: een blik in de toekomst"

1664

1,5

Boehringer Ingelheim Vetclass elearning "Approach to the difficult diabetic cat" deel 1 webinar en deel 2 Q&A 

1663

3

Healthcare Academy Den Hoek "Lezing vaccineren / titelbepaling" 

1662

4,5 

Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde "Tandheelkundig Symposium 2017" 

1661

6

Groep Geneeskunde Paard "Actualiseringscursus 2016" 

1660

294,25 

Healthcare Academy Den Hoek "Basic course Veterinary Acupuncture" 

1659

6,5

Merial "Pet owners expectations: new opportunities for vets" 

1658

0,5

iDiaLearn "Periodiek Bedrijfsbezoek (PBB)" 

1657

2,8

Merial "SwinExpert Session 2016" 

1656

1

Boehringer Ingelheim Vetclass e-learning "How to be a better PPID detective?" 

1655

5

AOAC Lowlands symposium 2016 "Vitaminen in voeding, diervoeding en supplementen"

1654 

Boehringer Ingelheim Vetclass e-learning "Laminitis" 

1653 

Boehringer Ingelheim Vetclass e-learning "Een grote sprong voortuit in diagnostiek en behandeling van chronische nierziekte" deel 1 & deel 2

1652

0,5 

Boehringer Ingelheim Vetclass e-learning "De link tussen mastitis en slechte vruchtbaarheid" 

1651

0,5

Boehringer Ingelheim Vetclass e-learning "PRRS deel 1"

1650

26,75

Denijs Educatie inleiding en practicum "laparoscopie OVE bij de hond" 

1649

5,6

EduPet workshop "EHBO bij hond en kat" 

1648

4,25

Denijs Educatie "Hoe voorkom je de (5) meest voorkomende vergissingen in de veterinaire dermatologie" 

1647

4,5

Dierenartsen Kring Den Haag e.o. " Haags Dierenartsen Congres 2016" 

1646

6,3

Proveto Utrecht Vet Event 2016 paraveterinair

1645

6,2

Proveto Utrecht Vet Event 2016 dierenarts 

1644

5

Faculteit Diergeneeskunde online cursus "Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis"

1643 

5

Faculteit Diergeneeskunde online cursus "Bovine Virus Diarree" 

1642 

2,5

Denijs Educatie Lecture "Progress in Veterinary Dentistry"

1641 

5,63

Denijs Educatie "Alles wat u moet weten bij het maken van de röntgenfoto HD en ED bij de hond" 

1640

12,5

EduPet International Conference "Innovative Veterinary Medicine" 

1639

3,42

CPD themabijeenkomst "diagnose, gevoel of gevoeligheid"

1638

2,5

Merial "Weerstand verhogen, een taak van zowel nutrionist als dierenarts"

1637

24,5

EduPet seminar "Applied Animal Acupuncture for Animal Chiropractors" 

1636

17,51

EduPet seminar "Goldimplantation in chronic pain"  

1635

10,58

Merial "Avian Global Forum" 

1634

16,52

International Veterinary Students Association "Animal Welfare Conference" 

1633

7,63

Denijs Educatie "Workshop Tele-immobilisatie. Practici" 

1632

7,88

Denijs Educatie "Workshop Tele-immobilisatie. Basistechnieken" 

1631

26,25 

Denijs Educatie "Echocardiography - advanced course Hands on!"

1630 

5,17

Merial "Pet Vaccines Symposium"  

1629 

12,13

Denijs Educatie "Extractietechnieken bij de hond" 

1628

3

Ceva Santé Animale "Velactis Lancering Symposium" 

1627

12,13

Denijs Educatie "Extractietechnieken bij de kat" 

1626 

6

Wageningen Academy cursus "Fokkerij van rashonden"

1625

5,5

EduPet Multidisciplinair symposium "Agressie bij de kat: Oorzaken en Oplossingen" 

1624

1,5

Boehringer Ingelheim Vetclass e-learning "BVD an introduction" 

1623

1

Boehringer Ingelheim Vetclass e-learning "Subklinische PIA - Onzichtbare kostenpost" 

1622

2,5

Boehringer Ingelheim Vetclass e-learning "Preklinische DCM bij de hond"  

1621

1

Boehringer Ingelheim Vetclass e-learning "PPID (ziekte van Cushing) bij het paard" 

1620

1

Boehringer Ingelheim Vetclass e-learning "De klant is koning, nu meer dan ooit. Over optimale klantbeleving" 

1619

3

Boehringer Ingelheim Vetclass e-learning "Epilepsie bij de hond" 

1618

Boehringer Ingelheim Vetclass e-learning "Diabetes mellitis bij katten" 

1617

2

Boehringer Ingelheim Vetclass e-learning "Cardiologie bij de hond" 

1616

6,75

Denijs Educatie "Echografie abdomen bij de hond - Practicum" 

1615

9,3

Merial "12th Symposium on Parasitosos & Arthropod-Borne Diseases"

1614 

12,75

ALTANT 2016 "Innate host defence and infections"

1613

6,25

Zoetis Swine Academy "Workshop correcte staalname voor goede diagnosestelling HPS"

1612 

9,6

EduPet "Workshop Bacteriologie voor Paraveterinairen"  

1611 

14,75

Denijs Educatie "Röntgenologisch onderzoek in de tandheelkunde bij hond en kat"

1610

4,5

Denijs Educatie "Dermatologie bij de kat"

1609

1,75

Agruniek Rijnvallei "Zuiver Voer: gezonde darmen en optimale prestaties" 

1608

17.3

24th Int. Pig Veterinary Congres and 8th ESPHM 2016 Dublin on request of Merial BV  

1607

5

Dopharma BV "Identification and serotyping of antibacterial strains for the purpose of autovaccines" 

1606

6,25

DK Den Ham deel 1 i.s.m. GeR Benelux "Röntgentechniek en stralingshygiëne"  en  deel 2 " Praktische introductie MRI en faciliteiten" 

1605

3,25

CPD "Inspectie en Recht"

1604

27

EduPet "Fokkerij kat"

1603

27

EduPet "Fokkerij hond"

1602

3

Veterinair Kennis Centrum "Intervisie gezondheidszorg vleeskalveren"

1601

5

Faculteit Diergeneeskunde "Antibiotic Stewardship and Pets"