CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

Lid worden? 

Practici met hart en passie voor de praktijk worden lid van het CPD. Het CPD-lidmaatschap is voordelig en compleet. Heeft u suggesties om het lidmaatschap te verbeteren dan is daar alle ruimte voor. Het CPD-bestuur staat klaar voor uw suggesties en ideeën. Binnen het CPD hebben uitsluitend praktiserende dierenartsen in de algemene vergadering stemrecht.   

 

CPD-lid worden kan op basis van registratie in het diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Om de praktijk uit te kunnen oefenen is inschrijving in dit register vereist. Nummer vergeten? Zoek uw eigen unieke nummer waarop u de praktijk uitoefent in het diergeneeskunderegister van het CIBG met naam, plaats en/of geboortedatum. 

 

De kosten voor het lidmaatschap per verenigingsjaar bedragen per 1 januari 2020 (besluit ALV 29 mei 2018 jaarlijkse indexering) voor:

 

  • praktiserende dierenartsen praktijkeigenaren € 485,- 
  • praktiserende dierenartsen in loondienst  / waarnemers € 180,-

 

De digitale contributiefactuur wordt in de maand januari verstuurd.  

 

Verder zijn welkom:

 

  • Buitengewone leden: niet praktiserende dierenartsen en personen die zich op andere wijze actief bezighouden met de veterinaire gezondheidszorg. Buitengewone leden hebben geen stemrecht. Voor buitengewone leden bedragen de kosten voor het lidmaatschap € 485,- 
  • Studenten diergeneeskunde. Het studentenlidmaatschap én het eerste jaar na afstuderen is gratis. Studenten hebben geen CIBG-nummer en kunnen inschrijven door een email te sturen naar info@cpd-online.nl. Voor inschrijving voldoen voorletters, naam en emailadres. Na inschrijving ontvang je een welkomstbrief met nadere informatie over het CPD. Studenten ontvangen geen factuur. Het "Mijn CPD" account wordt geactiveerd na afstuderen op basis van het verkregen CIBG-nummer. 

 

Na invullen van onderstaande aanmelding wordt het CIBG-nummer en de inschrijving gecheckt.  Na akkoord wordt uw account "Mijn CPD" geactiveerd. In principe is het lid zelf verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens in het "Mijn CPD account". “Mijn CPD” persoonsgegevens worden in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation d.d. 25 mei 2018 niet aan derden ter beschikking gesteld met uitzondering van organisaties waarmee het CPD een verwerkersovereenkomst is aangegaan. Een overzicht van de verwerkersoverenkomsten is te vinden onder het kopje AVG op het ledendeel van de CPD website. “Mijn CPD” gegevens vormen de basis voor het verzenden van de contributiefactuur en de financiële boekhouding van het CPD in het factuur- en boekhoudprogramma SnelStart. Tevens worden de gegevens gebruikt voor berichtgeving aan de CPD-leden. 

 

Het “Mijn CPD” account biedt toegang tot het besloten deel van de CPD-website waar voor leden onder andere de informatie is te vinden over de statuten, de algemene ledenvergaderingen, de CPD themabijeenkomsten, nieuwsflitsen, algemene voorwaarden voor klanten, de AVG, "inspectie en recht" en besluit stralingsbescherming. Op verzoek van CPD-leden is de mogelijkheid gecreëerd om in “Mijn CPD” een eigen dossier “up-to-date dierenarts” bij te houden. Het staat ieder CPD-lid vrij al dan niet gebruik te maken van het dossier “up-to-date dierenarts”. Tevens bestaat de keus om via zoeken in het register "up-to-date dierenarts" dit voor derden kenbaar te maken. CPD-leden bepalen zelf of ze zichtbaar willen zijn voor derden! 

 

Vragen over de inschrijving? Neem contact op via info@cpd-online.nl of met het secretariaat +31 613727472.  

 

Lidmaatschaptype *
CIBG-nummer *
Geslacht *
Titel *
Initialen *
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam *
*

Factuurgegevens

Overnemen van bovenstaand

Ter attentie van *
Bedrijfsnaam
Straat + nummer *
Postcode *
Plaats *
Land *
E-mailadres *

Woongegevens

Overnemen van bovenstaand

Straat + huisnummer
Postcode
Plaats
Land

* zijn verplichte velden