CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

CPD-lid worden? 

 

Practici met hart en passie voor de praktijk worden lid van het CPD dé belangenvereniging voor praktiserende dierenartsen. Het CPD-lidmaatschap is voordelig en compleet: klik hier.   

 

Praktiserende dierenartsen kunnen CPD-lid worden op basis van registratie in het diergeneeskunderegister van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Om de praktijk uit te kunnen oefenen is inschrijving in dit register vereist. Nummer vergeten? Zoek uw eigen unieke nummer waarop u de praktijk uitoefent op in het diergeneeskunderegister van het CIBG: klik hier

 

De contributie voor het verenigingsjaar 2024 is vastgesteld tijdens ALV 7  juni 2023 op basis jaarlijkse indexering vastgesteld ALV 29 mei 2018 en bedraagt voor:

  • praktiserende dierenartsen ondernemer € 525,- 
  • praktiserende dierenartsen in loondienst  / waarnemers / dierenarts partner van CPD-lid en gepensioneerde practici € 200,- 

 

Verder zijn welkom:

  • Buitengewone leden: niet praktiserende dierenartsen en personen die zich op andere wijze actief bezighouden met de veterinaire gezondheidszorg. Buitengewone leden hebben geen stemrecht. Voor buitengewone leden bedragen de kosten voor het lidmaatschap € 525,- 

 

  • Studenten diergeneeskunde: Het studentenlidmaatschap én het eerste jaar na afstuderen is gratis. Studenten hebben geen CIBG-nummer en kunnen inschrijven door een email te sturen naar info@cpd-online.nl. Voor inschrijving voldoen voorletters, naam en emailadres. Na inschrijving ontvang je een welkomstbrief met nadere informatie over het CPD. Studenten ontvangen geen factuur. Het 'Mijn CPD' account wordt geactiveerd na afstuderen op basis van het verkregen CIBG-nummer. 

 

Binnen het CPD hebben uitsluitend praktiserende dierenartsen in de algemene vergadering stemrecht. Nadere toelichting over afhandeling van de inschrijving: klik hier. U krijgt in navolging op de inschrijving een welkomstbrief waarin toegang tot 'Mijn CPD'-account staat vermeld. Vragen over de inschrijving? Neem contact op via info@cpd-online.nl of met het secretariaat +31 613727472.  

 

LET OP DAT VOOR VERZENDEN ALLE VERPLICHTE VELDEN ZIJN INGEVULD! 

 

Lidmaatschaptype *
CIBG-nummer *
Geslacht *
Titel *
Initialen *
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam *
*

Factuurgegevens

Overnemen van bovenstaand

Ter attentie van *
Bedrijfsnaam
Straat + nummer *
Postcode *
Plaats *
Land *
E-mailadres *

Woongegevens

Overnemen van bovenstaand

Straat + huisnummer
Postcode
Plaats
Land

* zijn verplichte velden