CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

Zoeken in het register "up-to-date dierenarts"

Dierenartsen blijven up-to-date door permanente professionele ontwikkeling ofwel "Continuing Professional Development" (CPD). Dierenartsen houden zelf de nascholing bij en kunnen dit kenbaar maken via dit register. Het CIBG-nummer wordt toegekend door de overheid en vormt de basis voor het mogen uitoefenen van de praktijk. CPD-leden besluiten zelf of zij vindbaar willen zijn in dit register. Zoeken in het register "up-to-date-dierenarts" is mogelijk op een van genoemde items. 

CIBG nummer
Achternaam
Postcode