CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Zoeken in het register "up-to-date dierenarts"

Dierenartsen blijven up-to-date door permanente professionele ontwikkeling ofwel "Continuing Professional Development" (CPD). Dierenartsen houden zelf de nascholing bij en kunnen dit kenbaar maken via dit register. Het CIBG-nummer wordt toegekend door de overheid en vormt de basis voor het mogen uitoefenen van de praktijk. CPD-leden besluiten zelf of zij vindbaar willen zijn in dit register. Zoeken in het register "up-to-date-dierenarts" is mogelijk op een van genoemde items. 

CIBG nummer
Achternaam
Postcode