CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

CPD BESTUUR EN NETWERK

CPD-bestuur 

functie

Karien Koenders       voorzitter
Fieke van Genugten vice-voorzitter, aandachtsveld gezondheidszorg herkauwers 
Rachel Brouwer-Cummins  secretaris, aandachtsveld gezondheidszorg varkens 
Maaike Lautenschutz-Soethout      penningmeester, aandachtsveld gezondheidszorg paard
Marco van Doorn bestuurslid, aandachtsveld gezondheidszorg pluimvee
Yolanda Kersten Klomp bestuurslid, aandachtsveld gezondheidszorg gezelschapsdieren
Kees de Kruif  bestuurslid, aandachtsveld gezondheidszorg vleeskalveren
   

Alg. secretaris 

contact

Hugo de Groot   info@cpd-online.nl of 06-13727472
   

CPD-netwerk  

contact & vertegenwoordiging 

Bestuur en afvaardiging overzicht: klik hier