CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

CPD BESTUUR EN NETWERK

2018-07-02_10-19_991.jpg 

CPD-bestuur 

functie

Karien Koenders       voorzitter
Fieke van Genugten vice-voorzitter, aandachtsveld gezondheidszorg herkauwers 
Leonie de Louw        secretaris, aandachtsveld gezondheidszorg varkens 
Rachel Brouwer-Cummins  aandachtsveld gezondheidszorg varkens opvolger Leonie de Louw statutaire benoeming tijdens ALV 2020 
Rick van Proosdij      penningmeester, aandachtsveld gezondheidszorg paard
Yolanda Kersten Klomp aandachtsveld gezondheidszorg gezelschapsdieren
Kees de Kruif  aandachtsveld gezondheidszorg vleeskalveren
Richard Rietema   aandachtsveld gezondheidszorg pluimvee
   

Alg. secretaris 

contact

Hugo de Groot   info@cpd-onlne.nl of 06-13727472
   

Afgevaardigden 

in organisatie 

Karien Koenders  Faculteit Diergeneeskunde Maatschappelijke Advies Raad 
Yolanda Kersten-Klomp en Rick van Proosdij met ondersteuning van Harm Verheul (GER-benelux) 

Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming 

Ministerie Infrastructuur en Milieu, Sociale zaken en Werkgelegenheid en VWS en ANVS

Karien Koenders en Hugo de Groot Periodiek handhavingsoverleg NVWA LNV dierenartsen (CPD - KNMvD)
Hugo de Groot Ministerie LNV Technisch UitvoeringsOverleg Dierziekten
Kees de Kruif en Hugo de Groot  Stichting Geborgde Dierenarts bestuurlijk overleg SGD - CPD - KNMvD
Annemarie Olsman-Vrielink  CvB Geborgde Rundveedierenarts 
Rene Sol CvB Geborgde Varkensdierenarts 
Hans Neleman                     CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts 
Albert Vink  CvB Geborgde Pluimveedierenarts 
Karien Koenders  Task Force ABRES werkgroep varken
Hans Mensinga  Stichting Brancheorganisatie Kalversector werkgroep houderij
Hugo de Groot  ZuivelNL themagroep Rundergezondheid (DKR) stuurgroep verantwoord medicijngebruik
Frans Dirven  Diergeneesmiddelenautoriteit SDa Raad van Advies namens dierenartsen (CPD - KNMvD) 
Fieke van Genugten  Project ZuivelNL "KoeMonitor" stuurgroep 
Yolanda Kersten-Klomp  Project "Antibiotic Stewardship and Pets"