CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

CPD BESTUUR EN NETWERK

CPD-bestuur 

functie

Karien Koenders       voorzitter
Fieke van Genugten vice-voorzitter, aandachtsveld gezondheidszorg herkauwers 
Rachel Brouwer-Cummins  secretaris, aandachtsveld gezondheidszorg varkens 
Maaike Lautenschutz-Soethout      penningmeester, aandachtsveld gezondheidszorg paard
Marco van Doorn bestuurslid, aandachtsveld gezondheidszorg pluimvee
Yolanda Kersten Klomp bestuurslid, aandachtsveld gezondheidszorg gezelschapsdieren
Kees de Kruif  bestuurslid, aandachtsveld gezondheidszorg vleeskalveren
   

Alg. secretaris 

contact

Hugo de Groot   info@cpd-online.nl of 06-13727472
   

CPD-netwerk  

contact & vertegenwoordiging 

Bestuur en afvaardiging overzicht: klik hier