CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

CPD BESTUUR EN NETWERK

CPD-bestuur 

functie

Luc Boonen       voorzitter
Maaike Lautenschutz-Soethout      penningmeester, aandachtsveld gezondheidszorg paard
Yolanda Kersten-Klomp bestuurslid, aandachtsveld gezondheidszorg gezelschapsdieren
Maud Schumacher-klein Koerkamp bestuurslid, aandachtsveld gezondheidszorg herkauwers 
Marco van Doorn bestuurslid, aandachtsveld gezondheidszorg pluimvee
Kees de Kruif  bestuurslid, aandachtsveld gezondheidszorg vleeskalveren
Lydie van den Crommenacker-Konings bestuurslid, aandachtsveld gezondheidszorg varkens (benoeming eerstvolgende ALV)
   
   

Algemeen secretaris 

contact

Hugo de Groot   info@cpd-online.nl of 06-13727472
   

CPD-netwerk  

contact & vertegenwoordiging 

Bestuur en afvaardiging overzicht: klik hier