CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

Voor CPD leden

Het CPD-lidmaatschap is voordelig en compleet door de informatie voor leden die u en uw praktijk ondersteunen, voordelen die worden geboden door partners en samenwerkingen.

 

Het CPD heeft voor haar leden het logo als raamsticker voor auto of praktijk (formaat 9 x 9 cm) ter beschikking.

 2018-07-18_11-59_328.png

CPD-leden kunnen de sticker verkrijgen door een email te sturen naar: info@cpd-online.nl 

 

BESCHIKBAAR VOOR DE PRAKTIJK 

Algemene voorwaarden voor klanten

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze voorwaarden passen bij de moderne praktijk. Er wordt duidelijk gemaakt hoe wordt omgegaan met de richtlijnen voor veterinair handelen waarvan de opsteller de aansprakelijkheid uitsluit. Verder vormen bepalingen voor de behandelingsovereenkomst met uitleg over het verlenen van toestemming in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de betalingsvoorwaarden belangrijke onderdelen van de voorwaarden. CPD-leden kunnen de voorwaarden vinden op het ledendeel van de website.  

 

Informatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op het ledendeel van de CPD-website is beschikbaar informatie voor de praktijk en  klanten om te voldoen aan de AVG. 

 

Handleiding "Inspectie en recht"

De handleiding gaat in op NVWA toezicht en inspecties, het NVWA interventiebeleid en de eventuele vervolgtrajecten. Zie ook samenwerkende parners onder voordeel. 

 

Informatie over het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming 

De inforamtie gaat in op de actuele stand van zaken met betrekking tot stralingsbescherming. Zie ook samenwerkende partners onder voordeel.

 

Tips hoe te handelen bij calamiteiten 

Bij calamiteiten zoals branden van stallen, maneges en dierenwinkels of verkeersongevallen is het handig snel een overzicht te hebben van de situatie waarvoor de hulp wordt ingeroepen. Het CPD heeft ten behoeve van haar leden tips voor het praktijkhandboek “diergeneeskundige dienstverlening bij calamiteiten” beschikbaar. 

 

CPD-LEDEN VOORDEEL 

 

Finac_logo.gif

 

De FFP-gecertificeerde Financiële Planners van Finac helpen u om overzicht te krijgen in al uw financiële belangen nu en in de toekomst. Scenario’s bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensionering worden voor u doorgerekend. Zijn de getroffen voorzieningen voldoende en nog van deze tijd? Finac maakt een  “röntgenfoto” van uw financiële situatie, analyseert deze, geeft u advies en komt  met oplossingen. Overbodige of te dure producten vallen door de mand. Als CPD-lid krijgt u een korting van € 150,- op de kosten van een financiële planning. Lees meer over het opstellen van een plan en keuze voor arbeidsongeschiktheid, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid en rechtsbijstand. Finac nodigt CPD-leden uit voor een vrijblijvende kennismaking met één van de planners: neem contact met per mail info@finac.nl of bel 030-2393111.

 

FINAC heeft voor CPD-leden met elf zorgverzekeraars afspraken gemaakt over een collectiviteitskorting. Deze aanbieding is in samenwerking met FINAC tot stand gekomen: https://www.finac.nl/cpd-leden/. Via de "Vergelijken & Afsluiten" tool is na het invoeren van uw persoonlijke omstandigheden en verzekeringswensen de beste aanbieding te selecteren en af te sluiten.

2018-07-18_12-00_279.png

 

2018-07-18_12-00_303.png 

Het CPD werkt voor haar leden sinds 5 april 2016 samen met dé specialist op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: MOVIR onderdeel van Nationale Nederlanden Group. MOVIR onderscheidt zich van andere verzekeraars door al jarenlang vele dierenartsen te ondersteunen om gezond en met plezier hun beroep uit te oefenen. Daarnaast zijn de dienstverlening en voorwaarden van MOVIR op en top menselijk. Als gevolg van de samenwerking tussen MOVIR en het CPD profiteren CPD-leden van 10 procent korting op de AOV van MOVIR. Ga voor meer informatie naar de website van MOVIR.  Voor CPD-leden is nadere informatie te vinden op het ledendeel van de CPD-website. 

2018-07-18_12-01_204.png

Het CPD is op 24 mei 2016 een samenwerking aangegaan met verzekeraar Interpolis onderdeel van Achmea. Interpolis heeft aangegeven dat een mantelovereenkomst niet mogelijk is. De samenwerking ligt in bewustwording voor het beperken van risico's. De samenwerking vergroot het risicobewustzijn van leden. Dat heeft er toe geleid dat sinds juni 2017 Interpolis voor CPD-leden een doorlopende korting van 7 % op de Interpolis-AOV biedt. Wilt u advies, neem dan contact op met uw adviseur of met Interpolis.  Voor CPD-leden is nadere informatie te vinden op het ledendeel van de CPD-website.

Avero onderdeel van Achmea biedt collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor maatschappen of vennootschappen met minimaal 5 deelnemers.

 

2018-07-18_12-01_142.png

Het CPD is op 19 maart 2018 voor haar leden een samenwerking aan gegaan met IMNederlandCredit Management Services BV. IMNederland is een organisatie die al ruim 30 jaar ondernemers helpt om betalingsrisico’s te beperken en de cashflow te bewaken. U kunt bij IMNederland terecht voor: kredietinformatie, facturering, automatische incasso, debiteurenbeheer, minnelijke / gerechtelijke en internationale incasso, detachering en trainingen. IMNederland biedt voor CPD-leden 25 % korting op de eenmalige inrichtingskosten, 15 % korting op gebruikerskosten en 10 % voor maatwerkoplossingen. Meer informatie en direct contact opnemen per email: customerservices@imnederland.com of telefonisch: 0341 568850. 

 

2018-07-18_12-01_597.jpg 

Het CPD is op 13 juni 2018 voor haar leden een samenwerking aangegaan met advocatenkantoor Klaas Jan Breedijk. CPD-leden kunnen over arbeids-, ondernemers- en / of veterinair recht vrijblijvend met een vraag terecht. Stuur de vraag per e-mail naar info@advocatenkantoorbreedijk.nl. Betreft het spoed vermeld dat in de aanhef bij de e-mail, bel KJB advocatenkantoor 088 1260600 of rechtstreeks met Klaas Jan Breedijk 06 29244477.  Verder is voor CPD-leden beschikbaar "inspectie en recht" met onder andere de uitleg over NVWA inspecties. 

 2018-07-18_12-01_437.jpg

Klantenvertellen is hét gebruiksvriendelijk klantbeoordelingssysteem dat werkt met uw eigen persoonlijk dashboard. De persoonlijke opzet van het reviewverzoek zorgt voor een zeer hoge respons. U kunt zelf reageren op de ontvangen beoordelingen en bepaalt zelf wanneer u de resultaten wilt publiceren. Klantenvertellen biedt CPD-leden 15 % korting op het jaarlijkse tarief. Meer weten neem contact op met Klantenvertellen of maak gebruik van de gratis proefperiode: klik hier. CPD-leden die in aanmerking wensen te komen voor het voordeel kunnen dit in een e-mail kenbaar maken via info@cpd-online.nl. Het CPD verifieert het lidmaatschap en informeert Klantenvertellen. 

vetjobs_logo_640x521.jpg

Vetjobs.nl dé vacaturesite die zich volledig richt op de diergeneeskundige sector biedt CPD-leden 25 % korting bij het plaatsen van vacatures. Daarmee is plaatsing van een vacature mogelijk vanaf € 51,75. CPD-leden die in aanmerking wensen te komen voor het voordeel kunnen dit in een e-mail kenbaar maken via info@cpd-online.nl. Het CPD verifieert het lidmaatschap waarna u van VetFusion een unieke kortingscode ontvangt.

 

FlexVet_3.jpg

Op zoek naar een waarnemer of vaste medewerker, of juist op zoek naar een baan: FlexVet kan u ontzorgen op gebied van personeel, administratie en organisatie of de juiste baan voor u vinden. Met Flexvet verzekert u zich van ruime ervaring in personeels- en managementdiensten.  

 

Beeldvormende technieken en stralingshygiëne spelen een belangrijke rol in de veterinaire diagnostiek. Informatie over Wet- en regelgeving en vergunningen is te vinden op het ledendeel van de CPD-website. Door samenwerking met organisaties kunnen CPD-leden profiteren van voordeel op het gebied van praktijkondersteuning en nascholing.   

2018-07-18_12-03_262.jpg

Het CPD werkt samen met GeR Benelux voor maatwerkoplossingen op het gebied van stralingshygiëne en röntgentechniek. Harm Verheul, dierenarts en stralingsdeskundige, ondersteunt het CPD met adviezen. Iedere praktijksituatie is uniek en vraagt maatwerk. Neem daarvoor rechtstreeks contact op GeR Benelux: 024 397 8837 of info@gerbenelux.eu. 

nrg_logo.jpg

hes_veterinair.jpg

NRG bij dierenartsen veelal bekend als erkende dosimetriedienst, heeft het digitale Kernenergiewetdossier "Reguard" ontwikkeld. Het softwarepakket "ReGuard" combineert alle relevante onderwerpen (vergunning, apparatuur, dosimetrie, opleiding etc) in één online applicatie. NRG biedt CPD-leden korting op alle dienstverlening die NRG aanbiedt op het Kernenergiedossier. Het betreft klanten van dosimetridienst, klanten van HES Veterinair en het op orde brengen en houden van het Kernenergiewetdossier. Meer informatie: klik hier

hdi_logo.png

Met ingang van 29 december 2014 zijn nieuwe regels voor het Europese dierenpaspoort voor honden, katten en fretten van kracht. Holland Dier Identiteit biedt CPD-leden collectiviteitskorting op de standaard verkoopprijs voor I&R chips & paspoorten, chipapplicatoren en -readers. Voor CPD leden kunnen kortingen oplopen tot 19%. Wenst u in aanmerking te komen voor het voordeel maak dit dan in een e-mail kenbaar via info@cpd-online.nl. Na verificatie van het lidmaatschap maakt HDI een account aan waarin de kortingen worden vastgelegd.

 

OVERIGE SAMENWERKINGEN

 

2018-07-18_12-04_418.png

Het CPD heeft op 24 juli 2017 het afsprakenkader signalering dierverwaarlozing van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren (VWL) ondertekend. Nadere informatie is te vinden op www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl of de VWL-brochure klik hier. Het VWL is een van de samenwerkende partners in het AgroZorgWijzer-project. Voor meer informatie: https://agrozorgwijzer.nl/. Bekijk hier de film van AgroZorgWijzer: "zorg voor elkaar, praat met elkaar". Het CPD organiseert in samenwerking met Lizanne Roeleven de training "bespreekbaar maken signalen verminderde zorg". Voor meer informatie klik hier.

 

2018-07-18_12-02_295.png   2018-07-18_12-02_272.jpg

 

Over arbeidsrechtelijke adviezen mag een branche- of beroepsvereniging in verband met de mededingingswet geen adviezen of richtlijnen uitgeven. Voor het arbeidsrechtelijke gebied in de diergeneeskundige praktijk zijn de onafhankelijke Belangenvereniging Practici Werkgevers en de Belangengroep Praktiserende dierenartsen in Loondienst opgericht. De verenigingen vertegenwoordigen de arbeidsrechtelijke belangen van praktiserende dierenartsen en voeren CAO-onderhandelingen. De actuele CAO is te vinden op de website van de BPW en BPL. Voor de CAO 2019: klik hier.