CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

Voor CPD leden

Het CPD-lidmaatschap is voordelig en compleet door de informatie voor leden die u en uw praktijk ondersteunen, voordelen die worden geboden door partners en samenwerkingen.

 

Het CPD heeft voor haar leden het logo als raamsticker voor auto of praktijk (formaat 9 x 9 cm) ter beschikking.

 2018-07-18_11-59_328.png

CPD-leden kunnen de sticker verkrijgen door een email te sturen naar: info@cpd-online.nl 

 

BESCHIKBAAR VOOR DE PRAKTIJK OP HET LEDENDEEL VAN DE CPD-WEBSITE 

Algemene voorwaarden voor klanten

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze voorwaarden passen bij de moderne praktijk. De voorwaarden houden rekening met de bepalingen voor consumentenkoop d.d. 1 januari 2022. Verder vormen bepalingen voor de behandelingsovereenkomst met uitleg over het verlenen van toestemming in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de betalingsvoorwaarden belangrijke onderdelen van de voorwaarden. Belangrijk onderdeel van de voorwaarden zijn bepalingen omtrent aansprakelijkheid. Er wordt duidelijk gemaakt hoe wordt omgegaan met de bepalingen zoals de richtlijnen voor veterinair handelen waarvan de opsteller de aansprakelijkheid uitsluit. Tevens zijn op het ledendeel beschikbaar de ins en outs van de redelijke herstelmogelijkheid en schuldeisersverzuim.

 

Informatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor de praktijk en klanten zijn beschikbaar factsheets en voorbeelden om te voldoen aan de AVG. Tevens beschikbaar informatie over organisaties die gegevens van klanten opvragen zoals gemeenten in het kader van het innen van hondenbelasting. 

 

Informatie "Inspectie & recht"

De informatie gaat in op het toezicht en inspecties door handhavingsinstantie: NVWA en ANVS. Zowel NVWA als ANVS hanteren sinds 2019 een gewijzigd interventiebeleid. Sinds december 2019 heeft NVWA een aanpak met verscherpt toezicht ingevoerd. De woorden "u bent niet tot antwoorden verplicht" spreken NVWA-inspecteurs steeds vaker uit naar dierhouders en dierenartsen. De informatie "inspectie & recht" gaat in op alle facetten van handhaving en sanctionering.  

 

Informatie over het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (BBS) 

Beeldvormende technieken en stralingshygiëne spelen een belangrijke rol in de veterinaire diagnostiek. Informatie over Wet- en regelgeving en vergunningen is te vinden op het ledendeel van de CPD-website. De informatie gaat in op de actuele stand van zaken met betrekking tot stralingsbescherming met factsheets en de gang van zaken bij inspecties. Het besloten deel voor leden biedt een uitgebreide beschrijving van de BBS en het ANVS-interventiebeleid.  

 

Tips hoe te handelen bij calamiteiten 

Bij calamiteiten zoals branden van stallen, maneges en dierenwinkels of verkeersongevallen is het handig snel een overzicht te hebben van de situatie waarvoor de hulp wordt ingeroepen. Het CPD heeft ten behoeve van haar leden tips voor het praktijkhandboek “diergeneeskundige dienstverlening bij calamiteiten” beschikbaar.  

 

CPD-LEDEN VOORDEEL & SAMENWERKING

U kunt uw contributiefactuur gebruiken om aan te tonen dat u CPD-lid bent om gebruik te maken van het geboden voordeel met de volgende partners / samenwerkingsverbanden

 

 

 

De FFP-gecertificeerde Financiële Planners van Finac helpen u om overzicht te krijgen in al uw financiële belangen nu en in de toekomst. Scenario’s bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensionering worden voor u doorgerekend. Zijn de getroffen voorzieningen voldoende en nog van deze tijd? Finac maakt een  “röntgenfoto” van uw financiële situatie, analyseert deze, geeft u advies en komt  met oplossingen. Overbodige of te dure producten vallen door de mand. Als CPD-lid krijgt u een korting van € 150,- op de kosten van een financiële planning. Lees meer over het opstellen van een plan en keuze voor arbeidsongeschiktheid, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid en rechtsbijstand. Finac nodigt CPD-leden uit voor een vrijblijvende kennismaking met één van de planners: neem contact met per mail info@finac.nl of bel 030-2393111.

 

FINAC heeft voor CPD-leden met elf zorgverzekeraars afspraken gemaakt over een collectiviteitskorting. Deze aanbieding is in samenwerking met FINAC tot stand gekomen: https://www.finac.nl/cpd-leden/. Via de "Vergelijken & Afsluiten" tool is na het invoeren van uw persoonlijke omstandigheden en verzekeringswensen de beste aanbieding te selecteren en af te sluiten.

2018-07-18_12-00_279.png

 

2018-07-18_12-00_303.png 

Het CPD werkt voor haar leden sinds 5 april 2016 samen met dé specialist op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: MOVIR is onderdeel van Nationale Nederlanden Group. MOVIR onderscheidt zich van andere verzekeraars door al jarenlang vele dierenartsen te ondersteunen om gezond en met plezier hun beroep uit te oefenen. Daarnaast zijn de dienstverlening en voorwaarden van MOVIR op en top menselijk. Als gevolg van de samenwerking tussen MOVIR en het CPD profiteren CPD-leden van 5 procent korting op de AOV van MOVIR. Ga voor meer informatie naar de website van MOVIR.  Voor CPD-leden is nadere informatie te vinden op het ledendeel van de CPD-website. 

 

Als startende, maar zeker ook als senior dierenarts, ben je gaandeweg je carrière op zoek naar antwoorden in je vak, samenwerking in het veterinaire team of privé. Voor eenieder die hier hulp of ondersteuning kan gebruiken, of voor wanneer er psychische klachten zijn ontstaan kan Aeffectivity therapy + coaching iets voor je betekenen. Aeffectivity is een psychologenpraktijk in de basis GGZ die werkt met de mogelijkheid voor online contact en behandeling. Voor een nadere toelichting van Carlien Smallegange veterinair opgeleid én GZ-psycholoog: klik hier.    

 

Voor leden van het Collectief Praktiserende Dierenartsen biedt Aeffectivity therapy + coaching  een gratis en vrijblijvend eerste online kennismakingsgesprek van 15-30 minuten, waarin samen wordt onderzocht wat – en zo ja hoe – Aeffectivity iets voor jou kan betekenen. 

 

Direct contact opnemen? Dat kan via ons contactformulier: Contact opnemen | Aeffectivity online therapie

2018-07-18_12-01_142.png

Het CPD is op 19 maart 2018 voor haar leden een samenwerking aan gegaan met IMNederlandCredit Management Services BV. IMNederland is een organisatie die al ruim 30 jaar ondernemers helpt om betalingsrisico’s te beperken en de cashflow te bewaken. U kunt bij IMNederland terecht voor: kredietinformatie, facturering, automatische incasso, debiteurenbeheer, minnelijke / gerechtelijke en internationale incasso, detachering en trainingen. IMNederland regelt facturatie voor dierenartsenIMNederland biedt voordeel voor CPD-leden. Meer informatie en direct contact opnemen per email: customerservices@imnederland.com of telefonisch: 0341 568811 Adres Goede Reede 1 3845 MD Harderwijk. 

 

2018-07-18_12-01_597.jpg 

Het CPD is op 13 juni 2018 voor haar leden een samenwerking aangegaan met advocatenkantoor Klaas Jan Breedijk. CPD-leden kunnen over arbeids-, ondernemers- en / of veterinair recht vrijblijvend met een vraag terecht. Stuur de vraag per e-mail naar info@advocatenkantoorbreedijk.nl. Betreft het spoed vermeld dat in de aanhef bij de e-mail, bel KJB advocatenkantoor 088 1260600 of rechtstreeks met Klaas Jan Breedijk 06 29244477.  

 2018-07-18_12-01_437.jpg

Klantenvertellen is hét gebruiksvriendelijk klantbeoordelingssysteem dat werkt met uw eigen persoonlijk dashboard. De persoonlijke opzet van het reviewverzoek zorgt voor een zeer hoge respons. U kunt zelf reageren op de ontvangen beoordelingen en bepaalt zelf wanneer u de resultaten wilt publiceren. Klantenvertellen biedt CPD-leden 15 % korting op het jaarlijkse tarief. Meer weten neem contact op met Klantenvertellen of maak gebruik van de gratis proefperiode: klik hier. CPD-leden die in aanmerking wensen te komen voor het voordeel kunnen dit in een e-mail kenbaar maken via info@cpd-online.nl. Het CPD verifieert het lidmaatschap en informeert Klantenvertellen. 

vetjobs_logo_640x521.jpg

Vetjobs.nl dé vacaturesite die zich volledig richt op de diergeneeskundige sector biedt CPD-leden 25 % korting bij het plaatsen van vacatures. Daarmee is plaatsing van een vacature mogelijk vanaf € 51,75. CPD-leden die in aanmerking wensen te komen voor het voordeel kunnen dit kenbaar maken bij de Vetjobs backoffice waarbij ter verificatie uw CPD-contributiefactuur wordt gehanteerd. 

 

FlexVet_3.jpg

Op zoek naar een waarnemer of vaste medewerker, of juist op zoek naar een baan: FlexVet kan u ontzorgen op gebied van personeel, administratie en organisatie of de juiste baan voor u vinden. Met Flexvet verzekert u zich van ruime ervaring in personeels- en managementdiensten.  

 

nrg_logo.jpg

hes_veterinair.jpg

NRG bij dierenartsen veelal bekend als erkende dosimetriedienst, heeft het digitale Kernenergiewetdossier "Reguard" ontwikkeld. Het softwarepakket "ReGuard" combineert alle relevante onderwerpen (vergunning, apparatuur, dosimetrie, opleiding etc) in één online applicatie. NRG biedt CPD-leden korting op alle dienstverlening die NRG aanbiedt op het Kernenergiedossier. Het betreft klanten van dosimetridienst, klanten van HES Veterinair en het op orde brengen en houden van het Kernenergiewetdossier. Meer informatie: klik hier

hdi_logo.png

Met ingang van 29 december 2014 zijn nieuwe regels voor het Europese dierenpaspoort voor honden, katten en fretten van kracht. Holland Dier Identiteit biedt CPD-leden collectiviteitskorting op de standaard verkoopprijs voor I&R chips & paspoorten, chipapplicatoren en -readers. Voor CPD leden kunnen kortingen oplopen tot 19%. Wenst u in aanmerking te komen voor het voordeel maak dit dan in een e-mail kenbaar via info@cpd-online.nl. Na verificatie van het lidmaatschap maakt HDI een account aan waarin de kortingen worden vastgelegd.

 

OVERIGE SAMENWERKINGEN

 

 

2018-07-18_12-02_295.png   2018-07-18_12-02_272.jpg

 

Over arbeidsrechtelijke adviezen mag een branche- of beroepsvereniging in verband met de mededingingswet geen adviezen of richtlijnen uitgeven. Voor het arbeidsrechtelijke gebied in de diergeneeskundige praktijk zijn de onafhankelijke Belangenvereniging Practici Werkgevers en de Belangengroep Praktiserende dierenartsen in Loondienst opgericht. De verenigingen vertegenwoordigen de arbeidsrechtelijke belangen van praktiserende dierenartsen en voeren CAO-onderhandelingen. De actuele CAO die door betrokken partijen BPW, BPL, CNV Connectief en FNV zakelijk dienstverlening voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 is vastgesteld : klik hier

 

2018-07-18_12-04_418.png

Het CPD heeft op 24 juli 2017 het afsprakenkader signalering dierverwaarlozing van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren (VWL) ondertekend. Nadere informatie over VWL de VWL-trainingen, de VWL-brochure (klik hier) en het jaarlijks gepubliceerde VWL-verslag is te vinden op:  www.vertrouwensloketwelzijnlandbouwhuisdieren.nl

 

In de VWL-brochure wordt de preventie verminderde zorg overzichtelijk weergegeven: klik hier. Tevens stelt het VWL een flyer voor erfbetreders beschikbaar om op bedrijven achter te kunnen laten: klik hier.  

 

Het VWL heeft voor rund / kleine herkauwers (schaap / geit), varken, pluimvee en paard  een quickscan ontwikkeld als ondersteuning om verminderde dierzorg objectief te kunnen vaststellen. Hiermee kunnen erfbetreders hun vermoedens op hoofdlijnen toetsen en de situatie snel inschatten. Naar de quickscan: klik hier

 

VWL maakt gebruik van blogs en podcasts om haar activiteiten breed onder de aandacht te brengen: naar VWL-uitgelicht

 

Het VWL is een van de samenwerkende partners in het AgroZorgWijzer-project. Voor meer informatie: https://agrozorgwijzer.nl/. Bekijk hier de film van AgroZorgWijzer: "zorg voor elkaar, praat met elkaar".

 

Het CPD organiseert in samenwerking met Lizanne Roeleven de training "bespreekbaar maken signalen verminderde zorg". Voor meer informatie klik hier.

 

 

logo hygieia magazine mens en dier .png

 

Studievereniging Hygieia brengt het periodiek het magazine " mens en dier" uit dat op basis van partnership voor CPD-leden beschikbaar wordt gesteld op het ledendeel van de CPD-website.