CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

Het register "up-to-date dierenarts"

Dierenartsen blijven up-to-date door permanente professionele ontwikkeling ofwel 'Continuing Professional Development' (CPD). Het Collectief Praktiserende Dierenartsen volgt daarin de lijn van de Federation of Veterinarians of Europeklik hier. Het bijhouden van die ontwikkeling is vormvrij en een eigen verantwoordelijkheid. CPD-leden hebben de mogelijkheid in een eigen dossier de 'Continuing Professional Development'  bij te houden. Het dossier "up-to-date dierenarts" stelt de practicus in staat zelf de ontwikkeling te evalueren. Om te voldoen aan de vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de registers niet openbaar. Dierenartsen in het register "up-to-date dierenarts" maken zelf de keus om via zoeken hun naam aan derden kenbaar te maken. Zoeken in het register klik hier