CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Het CPD "up-to-date dierenarts" register

Dierenartsen blijven up-to-date door permanente professionele ontwikkeling ofwel 'Continuous Professional Development' (CPD). Het Collectief Praktiserende Dierenartsen volgt daarin de lijn van de Federation of Veterinarians of Europeklik hier. Het bijhouden van die ontwikkeling is vormvrij en een eigen verantwoordelijkheid. CPD-leden hebben de mogelijkheid in een eigen online omgeving het nascholingsoverzicht bij te houden. Het persoonlijke overzicht stelt de practicus in staat zelf de ontwikkeling bij te houden, te evalueren en te hanteren voor verantwoording bijvoorbeeld voor de eisen aan de Geborgde Dierenarts die de Stichting Geborgde Dierenarts sinds 1 januari 2022 stelt: klik hier.

 

Om te voldoen aan de vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de registers niet openbaar. Dierenartsen in het register "up-to-date dierenarts" maken zelf de keus om via zoeken hun naam aan derden kenbaar te maken. Zoeken in het register klik hier