CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

Het register "up-to-date dierenarts"

Dierenartsen blijven up-to-date door permanente professionele ontwikkeling ofwel "Continuing Professional Development" (CPD). Het Collectief Praktiserende Dierenartsen volgt daarin de lijn van de Federation of Veterinarians of Europe: klik hier. Het bijhouden van die ontwikkeling is vormvrij en een eigen verantwoordelijkheid. CPD-leden hebben de mogelijkheid in een eigen dossier de ontwikkeling bij te houden. Het dossier "up-to-date dierenarts" stelt de practicus in staat de ontwikkeling eens in de vijf jaar te evalueren. Om te voldoen aan de vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de registers niet openbaar. Dierenartsen in het register "up-to-date dierenarts" maken zelf de keus om via zoeken hun naam aan derden kenbaar te maken. Zoeken in het register klik hier