CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

Suggesties

Het CPD staat open voor suggesties en verbetering. Mail uw suggesties en ideeën voor verbetering naar info@cpd-online.nl of neem telefonische contact op met het secretariaat 06-13727472. Het kan voorkomen dat u een klacht heeft dan hoort het CPD-bestuur dat uiteraard graag.