CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Suggesties

Het CPD staat open voor suggesties en verbetering. Mail uw suggesties en ideeën voor verbetering naar info@cpd-online.nl of neem telefonische contact op met het secretariaat 06-13727472. Het kan voorkomen dat u een klacht heeft dan hoort het CPD-bestuur dat uiteraard graag.