CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

CPD voor wie

Het CPD is een vereniging ván en vóór praktiserende dierenartsen. Het gewone lidmaatschap met stemrecht staat open voor alle dierenartsen en dierenarts-specialisten die als praktiserend staan ingeschreven in het diergeneeskunderegister.nl van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Om uw eigen belangen optimaal te behartigen en het CPD zo krachtig mogelijk te positioneren verdient het de voorkeur de collegae in de praktijk collectief in te schrijven.

 

Buitengewone leden zonder stemrecht

Daarnaast zijn welkom buitengewone leden zonder stemrecht. Het betreft niet praktiserende dierenartsen die als zodanig staan ingeschreven bij het CIBG. In bijzondere gevallen kan het CPD-bestuur een buitengewoon lidmaatschap goedkeuren voor een niet-dierenarts. Bij inschrijving voor het lidmaatschap gaat u akkoord met de CPD-statuten. De statuten kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar info@cpd-online.nl.