CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

VETERINAIR ONDERZOEK VERZOEKEN TOT LEVEREN INBRENG  

 

Het CPD ontvangt met enige regelmaat verzoeken van studenten diergeneeskunde, Wag UR en Nijenrode om onderzoek in het kader van de opleiding onder de aandacht te brengen. Hier vindt u de actuele onderzoeksvragen. 

 

Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren enquete erfbetreders

 

Masterthesis invloed castratie op hondengedrag

 

Nijenrode "Onderzoek naar ondernemerseigenschappen van dierenartsen gerelateerd aan ketenvorming in de praktijk"