CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Onderzoek

VERZOEKEN VAN DERDEN OM DEEL TE NEMEN AAN ONDERZOEK

Het CPD ontvangt met enige regelmaat verzoeken van kennisinstituten, studenten diergeneeskunde en onderzoekbureau's om surveys onder de aandacht te brengen bij praktiserende dierenartsen.

 

Bij verzoeken aan het CPD om onderzoek onder de aandacht te brengen zal steeds worden gewogen of het past binnen de belangen van praktiserende dierenartsen dan wel het belang van het CPD.  Op verzoeken waarin dat belang niet (rechtsstreeks) aanwezig is zal niet worden ingegaan. 

 

Hier vindt u de actuele surveys:

 

  • Steun van leidinggevenden belangrijk?!

Gebrek aan steun van leidinggevenden is een belangrijke reden dat dierenartsen stoppen met werken in de dierenartsenpraktijk. Promovenda Danse Sonneveld onderzoekt dit onderwerp vanuit het oogpunt van zowel de dierenarts als een leidinggevende in de praktijk en bij de NVWA. Met dit onderzoek krijgen we meer wetenschappelijk inzicht dat direct toepasbaar is in de werksituatie. Zo hopen we een bijdrage te leveren aan het behouden van dierenartsen voor de praktijk en de NVWA. Ben je dierenarts en werknemer in de praktijk/bij de NVWA? Óf ben je leidinggevende van dierenartsen in de praktijk/bij de NVWA? Deel jouw ervaringen en vul de vragenlijst in via onderstaande link. Het invullen kost ongeveer 10 minuten als je dierenarts of leidinggevende bent, en 20 min als je beide rollen vervult. Dit kan tot en met zondag 23 april 2023. Meer weten over het onderzoek of heb je vragen? Neem contact op met Danse via d.c.sonneveld@uu.nl.

 

Link: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_8eohFu3QOA4NvW6

 

  • Pet Monitor 

Pet Monitor jaarlijks trendpanel Aeres Hogeschool Dronten i.s.m. HAS Hogeschool Den Bosch