CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Onderzoek

VERZOEKEN VAN DERDEN OM DEEL TE NEMEN AAN ONDERZOEK

Het CPD ontvangt met enige regelmaat verzoeken van kennisinstituten, studenten diergeneeskunde en onderzoekbureau's om surveys onder de aandacht te brengen bij praktiserende dierenartsen.

 

Bij verzoeken aan het CPD om onderzoek onder de aandacht te brengen zal steeds worden gewogen of het past binnen de belangen van praktiserende dierenartsen dan wel het belang van het CPD.  Op verzoeken waarin dat belang niet (rechtsstreeks) aanwezig is zal niet worden ingegaan. 

 

Hier vindt u de actuele surveys:

 

  • Pet Monitor 

Pet Monitor jaarlijks trendpanel Aeres Hogeschool Dronten i.s.m. HAS Hogeschool Den Bosch