CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

Onderzoek

ONDERZOEK VERZOEKEN TOT LEVEREN INBRENG  

Het CPD ontvangt met enige regelmaat verzoeken van studenten diergeneeskunde, Wag UR, Nijenrode om onderzoek in het kader van de opleiding onder de aandacht te brengen bij dierenartsen. Hier vindt u de actuele onderzoeksvragen.

 

Pet Monitor jaarlijks trendpanel Aeres Hogeschool Dronten i.s.m. HAS Hogeschool Den Bosch 

 

Bij verzoeken aan het CPD om inbreng te leveren op onderzoek door studenten en of andere organisaties zal steeds worden gewogen of het past binnen de belangen van praktiserende dierenartsen dan wel het belang van het CPD.  Op verzoeken waarin dat belang niet (rechtsstreeks) aanwezig is zal niet worden ingegaan.