CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Onderzoek

VERZOEKEN VAN DERDEN OM DEEL TE NEMEN AAN ONDERZOEK

Het CPD ontvangt met enige regelmaat verzoeken van kennisinstituten, studenten diergeneeskunde en onderzoekbureau's om surveys / onderzoeken onder de aandacht te brengen bij praktiserende dierenartsen.

 

Bij verzoeken aan het CPD om onderzoek onder de aandacht te brengen zal steeds worden gewogen of het past binnen de belangen van praktiserende dierenartsen dan wel het belang van het CPD.  Op verzoeken waarin dat belang niet (rechtsstreeks) aanwezig is zal niet worden ingegaan. 

 

Het onder de aandacht brengen van surveys / onderzoeken mag en kan niet worden uitgelegd als een samenwerking dan wel consent of commitment aan de survey / onderzoek. 

 

Hier vindt u de actuele surveys / onderzoeken:

 

  • Oproep aan Dierenartsen: Doe mee aan ons Zoönose Onderzoek!

 

In het kader van pandemische paraatheid voert de GGD Rotterdam-Rijnmond momenteel onderzoek uit naar zoönose risico’s via huisdieren. We zijn benieuwd naar de rol die dierenartsen kunnen spelen in het voorkomen en voorlichten over zoönose. Bent u een geregistreerde dierenarts? Lees dan hier verder!

 

  • Vruchtbaarheidsmanagement op Europese rundveebedrijven


Zin om mee te praten over koeien? Doe mee aan onze enquête over het managen van ziekten bij koeien rond het afkalven en vruchtbaarheidsbegeleiding!

Waarom? We moeten de beste behandelingen voor onze koeien achterhalen.
Jouw input legt de basis voor een top boerentraining en toekomstig onderzoek!
Hoe? Snel, vul onze online enquête in. Slechts 10 minuten, beloofd!

 

Naar de enquête: https://tinyurl.com/koeienenquete

 

  • Pet Monitor 

​​​​​​​

Pet Monitor is een jaarlijks trendpanel van Aeres Hogeschool Dronten en HAS Hogeschool Den Bosch. Nader informatie en opgeven voor deelname zie:  https://www.aereshogeschool.nl/petmonitor

 

Beschikbaar zijn de Pet Monitor:

  • 2023 - Mens-dierrelatie en de uitgavenpatronen in de huisdierensector 
  • 2022 - Sport en ontspanning met dieren
  • 2021 - De gezelschapsdierensector in 2030
  • 2020 - Customer journey in beeld
  • 2019 - Inzicht in de huisdiereigenaar
  • 2018 - Ondernemen in het digitale tijdperk