CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Over CPD

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen is dé vereniging ván en vóór praktiserende dierenartsen. De oprichtingsvergadering vond plaats op 19 december 2013 op de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. De vereniging is op 17 januari 2014 statutair opgericht. De practicus is dagelijks bezig met gezondheid en welzijn van dieren en weet het beste wat er nodig is om het vak goed uit te kunnen oefenen. Vele organisaties hebben invloed op de praktijkuitoefening. Steeds vaker worden voor en over practici besluiten genomen zonder dat zij daarover werkelijk worden geraadpleegd.

 

Wat doet het CPD?

Praktiserende dierenartsen werkzaam in de gezelschapsdieren-, paarden-, landbouwhuisdieren- en gemengde praktijk verenigen zich in het CPD om vanuit een onafhankelijke positie voor hun belangen op te komen. Meer lezen over de positie van het CPD: klik hier 

 

Uit de praktijk klinkt één opvallend geluid: "de diergeneeskunde moet werkbaar blijven". Het CPD brengt het geluid uit de praktijk in kaart via iDiaLoog. De inbreng wordt ingezet via CPD-afgevaardigden o.a. in de Colleges van Belanghebbenden van de Stichting Geborgde Dierenarts, de Diergeneesmiddelenautoriteit SDa, de werkgroepen van de Task Force Antibioticumresistentie en haar opvolgers en door inbreng op overheidsbeleid en de wet en regelgeving.

 

Onafhankelijk 

De onafhankelijke positie is van belang om leden zowel bij publieke als private regels bij te kunnen staan. De positie is vergelijkbaar met de rol van de Landelijke Huisartsen Vereniging ten opzichte van de opsteller van richtlijnen voor huisartsen het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Steeds wordt de lastendruk in de gaten gehouden en worden er vragen gesteld en inbreng geleverd over noodzakelijk, nut en proportionaliteit van regels. Want: werk en gezondheid daar draait het om. En: hoe meer leden des te krachtiger de inbreng.    

 

Je mening geven, een vraag stellen en/of een suggestie doen

Zit je wat dwars, loop je tegen onwerkbare situaties aan en/of heb je suggesties voor werkbare en haalbare oplossingen: laat het weten. Inbreng kun je leveren door een email te sturen naar: info@cpd-online.nl Stel je absolute privacy van je inbreng op prijs geef dat dan in je berichten en e-mails aan.

 

Het CPD stelt de deskundigheid van de practicus centraal. Laat je stem horen. Meld je aan en word lid: klik hier