CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Bespreekbaar maken signalen verminderde zorg

Het CPD organiseert in samenwerking met het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren en Lizanne Roeleven de training “Bespreekbaar maken signalen verminderde zorg” voor dierenartsen.  

Veeartsen spelen als erfbetreder een rol in het opvangen van signalen die kunnen wijzen op verminderde zorg van vee.  Preventie van dierverwaarlozing gaat niet over het aan de schandpaal nagelen van boeren, maar gaat over ‘het helpen van de veehouder om alles weer op de rit te krijgen’. Het VWL beschrijft in haar brochure het herkennen van signalen en de werking van het loket: klik hier.  Lizanne Roeleven geeft in het artikel "wegkijken is geen optie" een inkijk in de aanpak. De training is onderdeel van het afsprakenkader signalering dierverwaarlozing. Doelgroep voor de training: veeartsen en veeartsenpraktijk contactpersoon preventie dierverwaarlozing.

 

Met de training:

  • krijgt u zicht op dilemma’s van de veehouders en van veeartsen;
  • wordt u bewust van signalen die erop wijzen dat het niet goed gaat;
  • wordt u bewust van keuzes en mogelijkheden om te handelen;
  • krijgt u handvatten om een open houding te creëren binnen de organisatie ten aanzien van signaleren van verminderde zorg.

 

De training wordt gegeven in groepen van min. 10 - max. 14 personen. De kosten voor de training zijn afhankelijk van de omvang van de groep en de locatie. Datum en locatie worden volgens afspraak gepland. 

 

Meer informatie: klik hier. Interesse? Geef je op via info@cpd-online.nl Voor de training zijn 6 CPD-credits (1760) toegekend.