CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Veterinaire radiologie: bekijk het praktisch

GeR Benelux biedt de mogelijkheid voor intercollegiale scholing en toetsing van veterinaire radiologie.  Uitgangspunt is de update van actuele kennis van wettelijke kaders en de aanpak in de dagelijkse praktijk. GeR Benelux biedt maatwerkoplossingen op afspraak. U kunt daarvoor rechtstreeks contact opnemen met GeR Benelux: info@gerbenelux.eu Aan de scholing en toetsing zijn 4 CPD-credits (1945) toegekend: klik hier.