CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

3-1 of 1-3

De uitingen van de website Dierenarts.nl worden door de Reclame Code Commissie als misleidend en oneerlijk aangemerkt: zie uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) van 25 september 2017Dierenarts.nl blijft kopte het bericht op 27 september 2017.

Het bericht geeft aan dat drie van de vier punten door de RCC zijn afgewezen. Het betreft de uiting “Dierenarts.nl, het logische startpunt voor elke dierhouder" in google zoeken, de omgang met geplaatste reviews en de aanprijzing “Dierenarts.nl, groot succes” in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde. De RCC heeft op één van de vier punten geoordeeld dat schending van de Nederlandse Reclame Code plaatsvindt. Het betreft de uiting “de beste dierenarts voor....” waar de gemiddelde consument zich een onjuist beeld vormt over de mate waarin op kwaliteit en educatie is geselecteerd. De kwaliteit van gepresenteerde dierenartsen wordt niet gecontroleerd. Dit leidt ertoe dat de uiting gepaard gaat met voor de gemiddelde consument onduidelijke of dubbelzinnige informatie. Die uiting wordt als misleidend en oneerlijk aangemerkt: naar de uitspraak waarin links naar de inbreng en de hoorzitting zijn opgenomen.