CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

Agractie 1 oktober

Boeren trekken 1 oktober naar Den Haag om hun geluid te laten horen. Aanleiding is de stigmatisering van de Nederlandse dierhouderij. Het is begrijpelijk dat boeren hun geluid laten horen. Het gaat om onze voedselproductie waar boeren samen met velen, waaronder dierenartsen, iedere dag enorm hard aan werken. Daarbij past respect en waardering. Het Collectief Praktiserende Dierenartsen steunt dat. Voor informatie over het programma dat om 1 uur op het Malieveld start: www.agractie.nl. CPD-ers zullen zich bij de actie voegen.