CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

Coronavirus COVID-19 berichten en maatregelen

Algemene berichtgeving in verband diergeneeskundige dienstverlening en COVID-19

Rijksoverheid overzicht informatie i.v.m. COVID-19: klik hier  

 

Rijksoverheid advies voor eigenaren van huisdieren i.v.m. COVID-19 d.d. 15 mei 2020: klik hier

 

RIVM huisdieren en COVID-19: klik hier

 

Informatie SARS-CoV-2 nertsenbedrijven: Kamerbrief 1 juni 2020 met verplicht onderzoek nertsenbedrijven; eerste uitslagen; zorgen en vervolgproces: klik hier en aanvullende maatregelen van 3 juni 2020: klik hier.  

 

RIVM Vetinf@ct, de berichtenservice voor dierenartsen over zoönosen, met adviezen hygiënemaatregelen dierenartsenpraktijken:

  

  • Vetinf@ctbericht (37) 28 april 2020: met onder andere de melding bekendmaking op 26 april 2020 door het Ministerie van LNV dat op twee nertsenbedrijven in Noord-Brabant SARS-CoV-2 is aangetoond  klik hier . Voor nertsenbedrijven geldt een meldplicht voor verschijnselen en extra adviezen m.b.t. hygiënemaatregelen. Wereldwijd zijn er geen aanwijzingen dat landbouwhuisdieren geïnfecteerd kunnen worden met SARS-CoV-2.   

 

  •  Vetinf@ctbericht (36) 3 april 2020: met onder andere melding tweede geval van een SARS-CoV-2 besmette hond in Hong Kong en  één kat in België (met bron verwijzing onderzoek). Algemeen adviezen i.v.m. "anderhalvemetersamenleving" en adviezen voor het geval gezelschapsdieren of landbouwhuisdieren klachten ontwikkelen die suggestief zijn voor een COVID19 infectie, zoals onverklaarbare luchtweg en/of maag-darm klachten, en er is intensief contact geweest met een COVID-19 (verdachte)-patiënt, wordt de dierenarts gevraagd contact op te nemen met de NVWA. 

 

  • Vetinf@ctbericht (35) 30 maart 2020 : melding incidentele geval in Hong Kong bij één SARS-CoV-2 besmette hond die in contact is geweest met COVID-19 besmette mensen . Algemeen advies: algemene hygienemaatregelen m.b.t. gezelschapsdieren. 

 

  • Vetinf@ct verwijst voor informatie over desinfectiemiddelen tegen het Coronavirus naar het advies van  College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (ctbg): naar het advies

 

Infographic met aanbevelingen voor bezoekers aan de dierenarts(-praktijken) in verband met de "anderhalvemetersamenleving" tijdens COVID-19 maatregelen d.d. 4 mei 2020: naar infographic

 

Hoe verspreidt het coronavirus zich onder dieren? Els Broens, hoofd microbiologische laboratorium Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht tevens lid RIVM Vetinf@ct team gaat in het interview van 27 april 2020 op Radio 1 in op de huisdieren en COVID-19 en de onderzoeksvragen van het Ministerie van LNV: klik hier.   

 

Bericht Ministerie VWS: Landelijk Consortium Hulpmiddelen: 24 maart 2020 beschikbaar stellen middelen zoals mondmaskers: naar bericht.  Grote volumes via middelencorona@nfu.nl kleine volumes via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl.

 

CPD-inbreng 

Bij de aanvang van de crisis heeft de overheid een lijst cruciale beroepen ingesteld. Dat werd onder andere gedaan in verband met de kinderopvang voor hulpverleners. Dierenartsen en ondersteunende medewerkers stonden niet op de lijst. Op dat moment vervelend maar dat is via informeel overleg snel opgelost via de zogenaamde 'verbrede interpretatie'. Op voorstel van het CPD werd met een werkgeversverklaring een maatwerkoplossing mogelijk. De overheid heeft vrij snel bij aanvang van de crisis bekend gemaakt dat de bespreking van de lijst cruciale beroepen door te schuiven naar de evaluatie. Dat kan dus nog wel even duren. 

Het CPD heeft in het informele LNV-overleg met dierenartsen tijdens de eerste crisisweken de vraag gesteld: 'Welke zorg wil de Minister, uit oogpunt van rechtsbescherming van dieren en dierenartsen, aan de houders van dieren onthouden?'. Op die vraag kwam na een aantal weken als antwoord: 'De Minister zal in die zin geen beperkende maatregelen aan houders van dieren opleggen'. Daarmee hebben dierenartsen en medewerkers, met respect voor de adviezen van het RIVM en Vetin@ct, de dienstverlening voort kunnen zetten. Niet alleen de noodzorg kon worden verleend maar ook de preventieve zorg en behandelingen hebben doorgang kunnen vinden. 

 

Voor CPD leden is op het besloten deel voor leden een overzicht te vinden van nieuwsflitsen: klik hier