CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

CPD inbreng rondetafelgesprek “Dierenwelzijn en Rol van de Dierenarts”

Het CPD neemt op uitnodiging van de Vaste commissie van Economische Zaken deel aan het rondtafelgesprek “Dierenwelzijn en Rol van de Dierenarts”.

Het rondetafelgesprek van 12 oktober is in verband met de openbaarmaking van het regeerakkoord naar 22 november 2017 verplaatst. Op 5 oktober heeft het CPD haar schriftelijke inbreng toegestuurd. Via iDiaLoog heeft het CPD practici gevraagd hoe zij hun rol zien. De practicus is dienstverlenend, signalerend, adviserend en primair gericht op de hulpvraag. Ruimte voor maatwerk en vertrouwen is in de relatie essentieel. Het is gewenst het toepassen van de “Vijf vrijheden van Brambell” te verduidelijken zodat veeartsen en veehouders weten waar ze aan toe zijn, zeker als deze worden ingezet bij handhaving. Verder signaleert het CPD de behoefte naar een helder onderscheid tussen preventie en ingrijpen door de overheid. Het verlagen van de drempel voor het tijdig kunnen inroepen van hulp is van belang voor de rol van de practicus. Het woord “melden” werkt voor preventie contraproductief. Ambitie en doel ligt, wat het CPD betreft, op preventie waarbij vroegtijdig en adequaat wordt gereageerd op signalen en door tijdig contact op te nemen voor hulp. Dat past bij de vertrouwensrelatie en de signalerende en adviserende rol van practicus. Overigens is dierenwelzijn, wat de rol van de dierenarts betreft, onderdeel van het totale One-health afwegingskader dier-mens-milieu. In de dagelijkse praktijk komt daar in de relatie houder-dierenarts de afweging van het nut van het houden van het dier of de dieren door de veehouder bij: klik hier voor de schriftelijke inbreng en de daarin opgenomen link naar de iDiaLoog "Dierenwelzijn en de Rol van de Dierenarts" .