CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

CPD kiest ook voor MOVIR

Op dinsdag 24 mei 2016 heeft het CPD dit thema centraal gesteld. In de derde CPD themamiddag zijn de huidige en toekomstige mogelijkheden en ontwikkelingen voor de onderbouwing van de diagnose bij gezelschapsdieren, paarden en landbouwhuisdieren belicht. Naast veterinaire aspecten kwamen ook de juridische ins & outs aan bod.

Sprekers, die het thema op basis van hun eigen specialisme en betrokkenheid belichten, waren:

  • Dr. Han van de Kolk, Euregio Lab Directeur: Aanvullende onderzoeken bij de onderbouwing van de diagnose.
  • Drs. Erik Weerts, Universiteit Utrecht Veterinair patholoog: Histologische inspiratie voor het bepalen van de therapie.
  • Drs. Eric van Esch, BioChek Technical director: Future in Veterinary Diagnostics. What's next?
  • Drs. Nonke Hopman, Universiteit Utrecht PhD kandidaat Klin. Infectiologie: Antibiotic Stewardship And Pets project.
  • Dr. Miriam van der Sluijs, GD Hoofd Runderdierenartsen: Ins & outs van de gevoeligheidsbepaling
  • Mr. Jozien Schrale, Schrale Advocatenkantoor: Juridische aspecten bij de onderbouwing van therapie. 

Accreditatie CPD-credits (1639): 3,42

De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van:

  • Platinum: Boehringer-Ingelheim Vetclass
  • Gold: BioChek Smart Veterinary Diagnostics
  • Siver: Bayer; Hipra; Merial
  • Bronze: Dopharma Veterinaire Farmaca