CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

CPD: leg verantwoordelijkheden waar ze horen

Op 6 juni 2014 heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een conceptbesluit neergelegd om de regels voor gebruik van antibiotica onder de Wet Dieren te brengen. Aanleiding daarvoor is de Wet opheffing bedrijfslichamen (red. de productschappen) waar de huidige regels voor registratie van antibiotica en de verdere aanpak om te komen tot reductie van resistentie zijn ondergebracht.

Partijen hadden tot 11 juni 2014 de gelegenheid om inbreng aan te leveren op het concept. Het CPD heeft in haar inbreng o.a. aangegeven de verantwoordelijkheid van veehouder en dierenarts te leggen waar ze horen: brief en bijlage. Op 14 juli 2014 is het aangepaste concept ontvangen dat momenteel aan de Raad van State wordt voorgelegd.

Op 1 augustus 2014 heeft EZ voor nadere uitwerking van de besluiten een conceptregeling"registratie en verantwoording" neergelegd. Partijen hadden tot 19 augustus 2014 de tijd hierop te reageren. Het CPD heeft, in samenspraak met haar leden, inbreng opgesteld. Naast herhaalde aandacht voor de verantwoordelijkheden is ingegaan op het voorkomen van overlap van regels, het waarborgen van de vertrouwelijkheden in de relatie veehouder - dierenarts en garanties voor juiste omgang met gegevens. De inbreng van het CPD en overige partijen wordt momenteel door EZ in een nieuw concept verwerkt.