CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

"CPD symposium in de media"

"Dier vergeten in antibioticumbeleid" en "Antibiotica minder effectief door verouderde bijsluiters" koppen de columns van Geesje Rotgers in V focus. En "Nu goed nadenken waar de bodem ligt" staat boven het bericht in Vee & Gewas van 22 november 2014 en "Reductiebeleid nu temperen" valt te lezen in het december nummer van Veearts .

Boodschappen die zijn opgepakt tijdens het CPD symposium "deskundigheid practicus én de behandeling van het dier centraal" van 6 november 2014 en de oproep die het CPD eerdere dit jaar heeft gedaan om het antibioticumbeleid in het licht van internationale wetenschappelijke ontwikkelingen opnieuw tegen het licht te houden: Lees verder. Doel is een blijft antibioticumresistentie te beperken. Dier en mens hebben belang bij een modern flexibel systeem waarbij ervaringen uit de wetenschap, praktijk en andere lidstaten worden meegewogen. Daarin past de evaluatie van beleid waarvoor de eerste stappen zijn gezet. Meer daarover in Veearts: "UDD regeling nog niet optimaal