CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

CPD themabijeenkomst 2018 “Gezonde dieren, Gezond verstand”

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen organiseerde op 29 mei 2018 in Mereveld te Utrecht de themabijeenkomst “Gezonde dieren, Gezond verstand”. 

“Gezonde dieren” practici spannen zich er dagelijks met passie voor in. “Gezonde dieren” worden beleidsmatig als norm gesteld maar wat betekent dat voor de dagelijkse veterinaire praktijk. Prof. dr. Johanna Fink-Gremels Universiteit Utrecht emeritus professor Veterinaire Farmacologie, Farmacotherapie en Klinische Toxicologie belichtte de internationale ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de dagelijkse praktijk. drs. Marion Kluivers-Poodt WAG-UR nam de aanwezige mee in "Resilence" de nieuwe wetenschappelijke kijk op diergezondheid en Hugo de Groot CPD algemeen secretaris ging in op "wicked problems" waar de practicus zich in de praktijk voor ziet geplaatst. De presentaties zijn voor leden beschikbaar op het besloten deel van de website.