CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

CPD vijf jaar later "Hard werken op de achtergrond"

Onder de titel "Hard werken op de achtergrond" wordt in het tijdschrift Veearts in het interview "CPD vijf jaar later" met Karien Koenders CPD-voorzitter teruggekeken én vooruitgeblikt: klik hier