CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

CPD vijf jaar later "Hard werken op de achtergrond"

Onder de titel "Hard werken op de achtergrond" wordt in het tijdschrift Veearts in het interview "CPD vijf jaar later" met Karien Koenders CPD-voorzitter teruggekeken én vooruitgeblikt: klik hier