CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

CPD wil werkbare regels

Onder deze kop verscheen op 17 april 2014 het interview met Frans Dirven, CPD-voorzitter in Boerderij Vandaag: Lees verder