CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

"Dierenarts wil zieke dieren helpen"

Onder deze kop deed Stal & Akker 11 oktober 2014 verslag van het interview met Frans Dirven. Lees verder