CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Dierenrechtenextremisme cognitieve dissonantie?

Column Karien Koenders CPD-voorzitter

De bezetting van het varkensbedrijf in Boxtel is inmiddels goeddeels uit de aandacht van de media. 

De Algemene Ledenvergadering op 16 mei 2019 heb ik geopend met een toelichting op mijn aanwezigheid bij deze dramatische bezetting. Mijn doel was de aanwezige bedrijfsdierenarts te ondersteunen en de boodschap uit te dragen dat dit dierenrechtenextremisme een stap te ver is. 

 

Dierenartsen zijn gewoonlijk nogal praktisch ingesteld. Desondanks of misschien juist daardoor, voel ik regelmatig de onaangename spanning die ontstaat bij het kennis nemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met mijn eigen overtuiging en de inspanning die wordt geleverd om diergezondheid en dierenwelzijn in Nederland te verbeteren. Ik vraag me dan af, is wat er gebeurt werkelijk waar? Is de wereld, en meer specifiek, Nederland, gek geworden? Waarom kiezen dierenrechtenextremisten Nederland? Is het de mix van maximale én gegarandeerde media-aandacht, de uiterst geringe kans op vervolging en de wegbezuinigde aandacht voor dierenrechtenextremisten? Kortom: minimale risico’s en maximale exposure.

 

De Kamerbrief van de Minister van Justitie van 20 mei 2019 over de bezetting van het varkensbedrijf in Boxtel (Kamerbrief 2606976 d.d. 20 mei 2019) bevestigt mijn gewaarwording van cognitieve dissonantie. De overheid merkt de bezetters aan als extremisten maar hanteert voor het strafrechtelijke vervolg als basis activisme. Met die aanpak blijft Nederland voor internationale opererende dierrechtenextremisten aantrekkelijk. Worden zo, na de nertsen, de varkens, kippen en kalveren het land uit gejaagd? Dit terwijl er vol wordt geïnvesteerd om diergezondheid en -welzijn te verbeteren. Extremisten en activisten zouden Nederland moeten koesteren en de pijlen moeten richten op landen waar voor dierenwelzijn en -rechten veel meer te halen valt. 

 

Veehouders én dierenartsen hebben mede in het kader van verantwoord voorschrijven van antibiotica met uiterst stringente regelgeving te maken. Regelgeving waarop in Nederland driftig wordt gecontroleerd én gehandhaafd. O wee als je "ongeoorloofd" afwijkt van een bijsluiter, ook al is het wetenschappelijk en logischerwijze volledig te verklaren. De standaardsanctie start bij 5000 euro boete nog los van eventueel verdere aanpak. Daar sta je dan als dierenredder. En bedankt.

 

Deze week bezoek ik het European Symposium of Porcine Health Management, een internationaal congres voor varkensdierenartsen waar we kennis delen over hoe het nog beter kan met de varkensgezondheid in Europa. Het streven naar een Europees level playing field voor de behandeling van zieke dieren kan veel betekenen voor het dierenwelzijn van alle diersoorten in Nederland. Het CPD heeft daar met haar lustrumsymposium een aanzet toe gegeven en geeft mij een gezonde spanning en vertrouwen. En uiteraard ben ik zeer benieuwd hoe de dierenrechtenextremisten worden aangepakt. 

 

Met hartelijke groet

Collectief Praktiserende Dierenartsen

 

Karien Koenders

Voorzitter