CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

Diergeneesmiddelenautoriteit SDa zet genuanceerd beeld neer.

Tijdens de SDa persbijeenkomst op 6 juni 2016 luidde de titel van het persbericht: "Geringe daling antibioticumgebruik in dierhouderij afgelopen vijf jaar laat beweging naar uniform verantwoord gebruik zien". Nul gebruik is geen streven van de SDa het gaat om prudent gebruik. De aanpak voor de komende periode richt zich op maatwerk per sector.  Meer over het SDa persbericht: klik hier.