CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

Gewijzigde UDD-regeling

Op 1 januari 2017 gaat de gewijzigde UDD-regeling in. Vanaf haar start heeft het CPD een stevige bijdrage geleverd om aanpassing van de UDD-regeling tot stand te brengen. In de gewijzigde regeling zijn onder andere het keurslijf van de knelpuntaandoeningen losgelaten en is de afvoerplicht van antibiotica komen te vervallen.

De gewijzigde regeling levert een beter werkbare situatie voor de praktijk. Ministerie van Economische Zaken heeft in een brochure de wijzigingen samengevat: klik hier. De zorgplicht voor het dier blijft ook onder de gewijzigde regeling aandacht vragen. Het Ministerie van Economische zaken heeft de CPD-inbreng om de effecten van de gewijzigde regeling na één jaar te evalueren gehonoreerd.