CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Noodsituatie Oekraïne invoer van huisdieren

Door de vreselijke oorlog in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom ontstaan. Vluchtelingen nemen daarbij noodgedwongen hun huisdier mee. Natuurlijk richt de zorg bij de opvang zich op de vluchtelingen, maar ook voor de meereizende dieren is aandacht en zorg nodig. Meereizende dieren kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van mens en dier. Zo is Oekraïne een risicogebied voor hondsdolheid (rabiës).  Ook meegebracht voedsel kan ziekteverwekkers bevatten die weliswaar niet in alle gevallen een gevaar vormen voor de mens maar wel bij dieren voor problemen kunnen zorgen. Zo is Oekraïne een risicogebied voor Afrikaanse varkenspest dat in vleeswaren kan zitten. Zorg ervoor dat etensresten zo worden weggegooid dat andere dieren er niet van kunnen eten.      

 

Alle EU-lidstaten hebben aangegeven flexibel om te gaan met vluchtelingen met huisdieren uit Oekraïne en Rusland. De basis voor de uitzonderingen ligt in artikel 32 van Verordening (EU) nr. 576/2013.  

 

Om te komen tot een landelijk gecoördineerde en gestructureerde aanpak van de opvang van dieren uit Oekraïne wordt gezamelijk overleg gevoerd met het Ministerie van LNV, de NVWA, de RVO in verband met Identificatie en Registratie van honden, de veiligheidsregio's, de organisaties voor dierenartsen (CPD en KNMvD), de Faculteit Diergeneeskunde, het RIVM in verband met advies over risico's voor de mens (ARBO en Risicoinventarisatie en Evaluatie (RI&E) met de Vetinf@ct berichtenservice voor dierenartsen) en de samenwerkende dierenhulporganisaties 'Hulp voor dieren uit Oekraïne'. 

 

In lijn met die aanpak is de volgende informatie leidend: 

 

RVO met berichten voor houders van dieren: klik hier. De RVO verwijst in haar bericht naar de leidende informatie:

  • voor dierenartsen over IenR hond en importmelding: klik hier
  • NVWA-taken in verband met oorlog in Oekraïne: klik hier.

 

NVWA informatie richt zich op:

  • bepalingen voor vluchtelingen en EU-expats met hun huisdier vanuit Oekraïne en Rusland én voor personen waar het dier verblijft: klik hier;
  • de gratis titerbepaling voor rabies door bioveterinair lab Wageningen University & Research als aan de voorwaarden wordt voldaan: klik hier;
  • NVWA adviezen voor dierenartsen: klik hier

 

Vanuit deze leidende informatie wordt doorverwezen naar detailinformatie zoals de NVWA definitie voor gezelschapsdieren: klik hier. In de webinar van 3 juni wordt een nadere toelichting gegeven op de risico's en regels: naar de webinar

 

Vragen kunnen worden gesteld via het NVWA telefoonnummer 0900-0388 of het NVWA webformulier

 

Hondsdolheid is een dodelijke infectieziekte. Voor nadere informatie over het langzame verloop van hondsdolheid en de risico's voor mens en dier: klik hier. De informatie bevat tevens een link naar RIVM pre- en postexpositieprofylaxe. Voor het melden van  een verdenking is het nummer van het Landelijk Meldpunt Dierziekten: 045-546 31 88. 

 

Voor dierenartsen is tevens de Vetinf@ct berichtenservice van belang. Het bericht i.v.m. de noodsituatie Oekraine gaat in op adviezen en voorzorgen in verband met ARBO (Risico Inventarisatie & Evaluatie): klik hier