CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

Onderzoek naar richtlijnen

Het vakblad Veearts heeft een grootschalig online onderzoek uitgevoerd onder dierenartsen. In het onderzoek werden de verwachtingen en ervaringen met de richtlijnen gepeild.

 In totaal deden 799 dierenartsen mee. De resultaten worden medio april gepubliceerd in het vakblad Veearts. De preview geeft aan dat 195 praktiserende dierenartsen in de rundveehouderij reageerde op de richtlijn droogzetten. In het onderzoek reageerde 249 gezelschapsdieren practici op de eerste richtlijnen voor hond en kat.