CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Opmerkelijke afslag van het COKZ

Gezamenlijk bericht namens KNMvD en CPD

 

Dierenartsen (KNMvD en CPD) hebben met verbazing kennisgenomen van de antwoorden van COKZ  op de vragen van ZuivelNL over KoeMonitor en de BedrijfsGezondheidsPlan (BGP)-tool van de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD).

De verbazing betreft onder meer de eigen interpretatie van ZuivelNL in hun presentatie over de KoeMonitor. Daarin geeft men aan dat KoeMonitor in ‘nauwe samenwerking’ tot stand is gekomen met KNMvD en CPD. Dierenartsen stellen echter vast dat ZuivelNL de projectgroep KoeMonitor in september 2019 zelf heeft opgeheven. Op dat moment stonden nog vele vragen open waaronder de invulling van gedelegeerde officiële taken die de dierenarts normaliter bij de veehouder uitvoert. Het betreft onder ander de controles op aangifteplichtige dierziekten én het leveren van melk van gezonde koeien (Periodiek BedrijfsBezoek). Voor die laatste taak is bij ministerieel besluit van 2 december 2019 de SGD geregistreerde dierenarts aangewezen.

 

De afslag die COKZ in de antwoorden op dat punt neemt, stemt niet overeen met het ministeriële besluit, omdat de KoeAlert dierenarts (onderdeel van KoeMonitor) namelijk niet de door de minister is aangewezen.

 

De Stichting Geborgde Dierenarts heeft 2020 benut om, in afstemming met LNV, VWS, NVWA én COKZ, de integrale BGP-tool te ontwikkelen. Met deze BGP-tool kan de dierenarts de veterinaire diensten op het veebedrijf allesomvattend regelen, inclusief de bij ministeriële besluiten gedelegeerde taken. KoeMonitor kan die functie niet vervullen en blijft daarmee een privaat kwaliteitssysteem voor melkveehouders.

 

Voor meer informatie en uitleg over het bovenstaande: klik hier. U kunt ook contact opnemen met Hugo de Groot CPD-algemeen secretaris: info@cpd-online.nl +31 6137227472