CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

Pilot prestatiebeloning roept heftige reactie op

In het bericht in het nieuwsblad Tubantia van 4 april wordt de suggestie gewekt dat dierenartsen dieren bewust ziek houden.

Dit roept heftige reactie op. CPD is verbijsterd en werpt deze suggestie verre van zich. Dit doet afbreuk aan de integriteit van de dierenarts. Deze suggestie verbinden aan de vertrouwensrelatie boer-dierenarts en koppelen aan de pilot prestatiebeloning wekt afschuw.