CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

Richtlijnen en formularia niet rijp voor officieel toetsingskader

Op 26 februari 2014 heeft het CPD een brief gestuurd naar de dr. ir. H. Paul Inspecteur Generaal  NVWA waarin wordt aangegeven dat de richtlijnen en formularia niet rijp zijn om te worden ingezet als officieel toetsingskader.

Op 31 maart 2014 is een heldere reactie van de NVWA ontvangen waarin wordt gesteld dat veterinaire richtlijnen waarvoor geen draagvlak bestaat niet als toetsingskader worden gehanteerd en dat dierenartsen via het praktijkformularium kunnen afwijken.