CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Richtsnoeren voor verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de diergeneeskunde

De Europese Commissie heeft op 11 september 2015 Richtsnoeren voor verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de diergeneeskunde uitgebracht.

De richtsnoeren vormen daarmee ook een leidraad voor de huidige Nederlandse aanpak voor de reductie van resistentie. Het CPD heeft de richtsnoer onder de aandacht gebracht van de Werkgroep Veterinair Antibioticum Beleid en gevraagd de huidige procedure voor het opstellen van formularia te vereenvoudigen. De richtsnoer en nieuwe kennis bevat handvatten om dieren onmiddellijk te behandelen met het meest aangewezen middel in de meest effectieve dosering waarmee een bijdrage valt te leveren aan reductiedoelstellingen (klik hier).