CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

SDA benchmark dierenartsen

p 17 juni 2014 is de eerste Veterinaire Benchmark Indicator voor dierenartsen uitgebracht. De VBI geeft een eerste indruk van de voorgeschreven antibiotica door dierenartsen. De “nulmeting” is gebaseerd op cijfers uit 2012.

Het expertpanel van de Diergeneesmiddelenautoriteit SDa heeft gekozen voor een behoudende maat. Dat stelt practici in staat probleembedrijven in het actiegebied de nodige aandacht te geven zonder daarbij zelf onmiddellijk in het actiegebied te vallen. Practici kunnen met een online rekentool zelf hun voorschrijfpatroon beoordelen. De SDa heeft aangegeven de VBI verder te ontwikkelen.