CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

Steun open brief aan Europese Parlement motie 2021/2718 (DEA)

Op 16 september 2021 heeft het Europese Parlement gestemd over een motie voor een resolutie die betrekking heeft op de gedelegeerde verordening als aanvulling op de Diergeneesmiddelen verordening 2019/6. De motie heeft voorspelbaar verstrekkende gevolgen voor de behandeling van dieren en het dierenwelzijn. Het CPD is een van de vele organisaties die de zorg beschreven in de open brief aan het Europese Parlement ‘Motion puts the health and welfare of all animals at risk and would delay recently approved measures to combat AMR (antimicrobial resistance)’ ondersteunt.

EPRUMA, de Europese organisatie voor verstandig en verantwoord gebruik van medicijnen bij dieren, had op 31 augustus 2021 een factsheet over anibioticagebruik bij dieren gepubliceerd.  

Diverse (inter-) nationale acties hebben ertoe geleid dat de motie in grote meerderheid is weggestemd. Vervolg hierop blijft dat European Medicines Agency (EMA) en haar Antimicrobial Advice Ad Hoc Expert Group (AMEG) beleid heeft geformuleerd voor verstandig en verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren.  EMA / AMEG moedigt Europese dierenartsen aan de indeling te raadplegen alvorens antibiotica voor te schrijven voor dieren die zij behandelen. Het CPD spant zich in die indeling ook in Nederland te hanteren.