CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Superhelden die veearts en boer!

Is de veearts sterk of zwak? Ziet u het voor zich? Een zwakke veearts? Ik zie het niet. Waarom dan deze vraag? 

Afgelopen zomer was er nogal wat negatieve media-aandacht rondom dierenwelzijn in de veehouderij en de rol van de dierenarts daarin. Het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) heeft veeartsen via iDiaLoog daarom naar hun mening gevraagd. DE manier om het geluid uit de praktijk rechtstreeks te horen. De uitkomst hiervan is ingebracht voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over dierenwelzijn in de veehouderij en de rol van de dierenarts dat op 22 november 2017 zal plaatsvinden.

 

Nu wordt u wellicht nieuwsgierig naar de uitkomst van de iDialoog. Veeartsen (CPD-leden en niet leden) geven aan dat ze zich niet herkennen in het negatieve beeld dat door de media is geschetst over de veehouderij en de rol van de veearts daarin. Veeartsen zien hun rol als dienstverlenend en primair gericht op de hulpvraag. Ze signaleren en adviseren en zien de rol niet primair als “melder”. Veeartsen geven aan dat dierwelzijn onderdeel van hun dagelijkse werk is. Bovendien is die rol breder dan dierenwelzijn. Boer en veearts wegen naast welzijn de dier- en volksgezondheid én het nut van het houden van het dier, ofwel de economie. En wat de kritiek betreft die ze over zich heen krijgen, zie ik steeds vaker dat ze zich niet meer verweren. 

 

De veearts geeft aan dat die rol prima is te vervullen. De veearts is er voor opgeleid, heeft de kennis en kunde in huis en de moderne veehouder staat open voor adviezen. Dat verschilt behoorlijk van de visie die de Faculteit Diergeneeskunde heeft ingediend voor het rondetafelgesprek. "De dierenarts is zwak en zijn positie moet worden versterkt". De oplossing: controle op naleving en sancties in de kwaliteitssystemen. Huh wat? De dierenarts is zwak? No way. Zwak? Ik heb nog nooit zo een sterke beroepsgroep gezien. Altijd maar stug doorgaan, dag en nacht zetten veeartsen zich in voor het dier. Dit doen ze omdat ze er van overtuigd zijn dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren, ongeacht hoeveel shit er op je afkomt. Negatieve media-aandacht, altijd coachen en je bewegen tussen verschillende krachtenveld en belangen, zelfs met het risico op een sanctie als je dieren probeert de beste behandeling te geven. Maar wat vinden we het leuk en nuttig! Het is ons vak en we staan met passie en power voor onze professionaliteit en samen met de boer voor dat glaasje melk, stuk kaas, speklapje of eitje.

 

Door publiek private samenwerking en eigen initiatief worden enorme stappen gezet naar een moderne veehouderij met volle aandacht voor dierenwelzijn. Een succesformule die intussen wereldwijd wordt geroemd. Dus: Wat nou zwak? Echt niet. Er is aantoonbaar veel bereikt en de veehouderij verbetert voortdurend.

 

Zou er misschien een andere reden zijn dat de veearts met regelmaat als zwak wordt afgeschilderd? Levert het financiën voor onderzoek? Heeft de veearts dringend een cursus coaching nodig? De zogenaamde "rotte appels" moeten een "lesje leren". Een mooi lesje wat je zelf verkoopt. Hoe ver zijn we heen dat de veearts tegenwoordig dieren niet meer durft te behandelen uit vrees voor een boete? Het is niet overdreven, ik merk het dagelijks, vandaag zelfs nog. En, zijn de extra regels bijvoorbeeld in de vorm van richtlijnen een verdienmodel? De controles erop moeten immers worden betaald en de sanctie: “een lesje”.

 

Hoe valt deze vicieuze cirkel te doorbreken? Laten we ophouden met de dierenarts zwak te noemen. De dierenarts is super sterk. “Kom in verzet dierenarts, dit is geen dierenwelzijn” wordt “Kom in verzet veearts, zo laat je niet over je spreken”. “De veearts vertelt” van @DeDierenDoc helemaal top! De boer en de veearts zijn harde werkers en krachtige professionals. Ik ben trots op onze boeren die voor ons voedsel zorgen en trots op alle veeartsen die daar als adviseur en coach een steentje aan bijdragen. “We are vets … and #YesWeCare”. En die trots geldt natuurlijk ook voor de collegae werkzaam in de gezelschapsdieren en paardenpraktijk. 

 

Karien Koenders

 

CPD-voorzitter

 

Wilt u het rondetafelgesprek van 22 november 2017 terugkijken: klik hier.

 

Voor de inleidende woorden van Karien Koenders bij de opening van het rondetafelgesprek: klik hier.