CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

Survey Geborgde Dierenartsen

Op 1 januari 2015 zijn nieuwe wettelijke en private regels voor dierenartsen en veehouders ingegaan. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten die de Stichting Geborgde Dierenarts in de eerste weken van 2015 voor practici heeft georganiseerd zijn surveys uitgezet.

Aanleiding is het verkrijgen van inzicht in het draagvlak voor de regels. Dat draagvlak is belangrijk voor de gezamenlijke doel antibioticumresistentie in de veehouderij te reduceren. Meer over de rapportage van de survey onder Geborgde Rundveedierenartsen: klik hier. Voor de rapportage onder Geborgde Pluimvee-, Varkens- en Vleeskalverdierenartsen: klik hier. De uitkomsten worden ingezet om inbreng te leveren. Op 9 maart 2015 is een brief aan het SGD-bestuur over veterinaire veldnormen (formularia en veterinaire richtlijnen) klik hier.