CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Survey Geborgde Dierenartsen

Op 1 januari 2015 zijn nieuwe wettelijke en private regels voor dierenartsen en veehouders ingegaan. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten die de Stichting Geborgde Dierenarts in de eerste weken van 2015 voor practici heeft georganiseerd zijn surveys uitgezet.

Aanleiding is het verkrijgen van inzicht in het draagvlak voor de regels. Dat draagvlak is belangrijk voor de gezamenlijke doel antibioticumresistentie in de veehouderij te reduceren. Meer over de rapportage van de survey onder Geborgde Rundveedierenartsen: klik hier. Voor de rapportage onder Geborgde Pluimvee-, Varkens- en Vleeskalverdierenartsen: klik hier. De uitkomsten worden ingezet om inbreng te leveren. Op 9 maart 2015 is een brief aan het SGD-bestuur over veterinaire veldnormen (formularia en veterinaire richtlijnen) klik hier.