CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Vogelgriep 2022 - 2023

 

Vogelgriep komt tegenwoordig het jaar rond voor bij wilde (water)vogels. Om te komen tot eenduidige berichten is de website van de NVWA leidend. De NVWA verwijst voor de kaart met actuele besmettingen naar Dierviewer die wordt bijgehouden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In Dierziekteviewer kan eenvoudig op postcode naar de geldende lokale maatregelen worden gezocht.

Op 5 oktober 2022 zijn landelijke maatregelen voor ophok- en afschermplicht ingesteld.  

 

NVWA geeft een overzicht van publieksadviezen (vogelgriep is een ziekte die van dier op mens kan overgaan) en afspraken die gelden voor het: 

 

Vogelgriep zorgt in meerdere Europese lidstaten voor problemen bij zowel wilde als gehouden vogels. De Europese Commissie geeft informatie over uitbraken, risico's, preventitie, controle en surveillance evenals de implicaties voorv de gezondheid van mensen: klik hier. Op 20 december 2021 heeft EFSA/ECDC een overzicht van de vogelgriep situatie in Europa over de periode september - december 2021 gepubliceerd: klik hier. 

 

In Nederland bespreekt de overheid in het Bestuurlijk Overleg en Technisch Uitvoering Overleg de ontwikkelingen en maatregelen. Daarbij laat de overheid zich adviseren door de Deskundigengroep Dierziekten. De adviezen zijn in te zien op de website van de Deskundigengroep Dierziekten.